Stärkt förtroende nära Ringhals

Den årliga opinionsundersökningen, som Demoskop utför på uppdrag av Ringhals, visar tydligt att allmänhetens förtroende är beroende av avståndet till kärnkraftverket.

Undersökningen omfattar 800 telefonintervjuer i en triangel som täcker området mellan Göteborg, Borås och Falkenberg.

– I Varberg, Kungsbacka, Falkenberg och Mark, ett område med drygt 200 000 invånare, når vi 83 procents förtroende – en ökning med hela fem procentenheter från 2012, konstaterar kommunikationschef Gösta Larsen. Inte minst har förtroende för säkerheten ökat.

Förtroendet totalt sett ligger på 70 procent, vilket innebär att resultatet för hela undersökningsområdet nästan är tillbaka vid 2011 års nivåer efter en ökning 2012.

Liksom tidigare år kan man konstatera att kännedomen och förtroendet för Ringhals ökar med den geografiska närheten till kraftverket. Bland boende i Varberg känner sju av tio till Ringhals ganska bra eller mycket bra, medan motsvarande i den yttre cirkeln är fyra av tio.

Förtroendet för Ringhals är klart större bland män (78 procent) än bland kvinnor (64 procent), vilket är en skillnad som funnits sedan mätningen startade 1996.

Undersökningen visar att driften vid Ringhals 2013 upplevs som mer tillförlitlig än föregående år, och en ökning i förtroendet noteras för samtliga grupper.

När det gäller Ringhals påverkan på miljön består siffrorna från 2012 – nästan tre av fyra anser att kärnkraftverkets miljöpåverkan är mindre än från andra elproduktionsmetoder.

– Det är i den inre cirkeln som vi gör våra insatser och har möjlighet att påverka förtroendet av egen kraft, exempelvis ge ut Ringhals Tidning och bjuda in besöksgrupper till Infocenter, säger Gösta Larsen. I övrigt är vi beroende av den bild som media och andra förmedlar, och där handlar rapporteringen oftast bara om driftstörningar och liknande.

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']