Varmt havsvatten ger lägre effekt

Värmeböljan över Sverige är intensiv just nu och havsvattnet blir allt varmare. För att upprätthålla kylkapaciteten i sina tre reaktorer minskar Forsmark gradvis effekten i F1, F2 och F3.

För att säkerställa den så kallade kylkedjan i reaktorsystemen sänker Forsmark, i olika steg, effekten i sina reaktorer. Havsvattnet används som kylvatten - och med allt varmare vatten som pumpas in måste mindre värme alstras i reaktorerna för att med stor marginal bibehålla den kylförmåga som behövs. I första hand om en anläggning skulle råka ut för en störning.
– Driften är igång som vanligt men med lite mindre effekt, säger Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef på Forsmark.
För varje grad som överstiger en viss nivå sänker Forsmark effekten i reaktorerna med tre procent.
– Det är helt normalt och följer gällande regelverk. Vi vill ha stora säkerhetsmarginaler och genom att göra så här har vi det, säger Tomas Hägg.
Åtgärderna är positiva för reaktorsäkerheten och ingår i kärnkraftverkets rutiner för en säker och stabil drift.
– Om havsvattentemperaturen skulle bli för varm för att kyla reaktorerna så stänger vi av reaktorerna helt och hållet. Det finns fastställda temperaturnivåer som vi håller oss inom och vi kompromissar aldrig med säkerheten, säger Tomas Hägg.
Och när temperaturen på havsvattnet sjunker så stiger effekten i reaktorerna enligt principen "ju kallare vatten, ju bättre kylning, desto högre effekt".
– Det här sker oftast genom att verkningsgraden på turbinerna helt enkelt följer temperaturen på havsvattnet. Men just nu är det så varmt att även reaktorns effekt sänks, säger Tomas Hägg.

Fakta:
F3 startade sin effektnedgång vid +21 graders havsvattentemperatur, för att stegvis reducera effekten med cirka tre procent per gradökning.


F1 och F2 (F12) startade sina effektnedgångar vid +23 graders havsvattentemperatur, för att stegvis reducera effekten med cirka tre procent per gradökning.

Om havsvattentemperaturen skulle överstiga +27 grader för F12 och +26 grader för F3, ställs reaktorerna av helt för att säkerställa kylkedjan.

Åtgärderna är normala, inom gällande regelverk och innebär ingen negativ påverkan på säkerheten.

För mer information, kontakta Tomas Hägg, biträdande kommunikationschef på Forsmark.

0768-255 125

Se även

Magnum kraftverk i Eemshaven, Nederländerna

Vattenfall undersöker försäljning av nederländska Magnum

Vattenfall ska undersöka möjligheterna att sälja det gaseldade Magnum-kraftverket i Eemshaven, Nederländerna.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall, sittandes i en hybrid bil

Vattenfalls elbilssamarbete med Volvo gav miljardvinst

Vattenfall och Volvo Car Corporation startade 2009 det gemensamma samriskbolaget V2, Volvo-Vattenfall Plug-In Hybrid Vehicle Partnership, den första i sitt slag.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Patrik Andersson, ny vd på Borås Elhandel

Ny vd till Borås Elhandel

Patrik Andersson från Luleå Energi har rekryterats som ny vd till Borås Elhandel AB, ett helägt dotterbolag till Vattenfall.

Läs hela artikeln