Test av nya alkoholmätare på Forsmark

På Forsmarks kärnkraftverk genomförs en pilotstudie av nya alkoholmätare. 
– Mätningen tar bara en sekund, säger Forsmarks vice vd Lars Berglund.

Studien pågår i sex månader och sedan tas beslut om alkoholmätarna blir permanenta. Mätarna finns monterade vid huvudentréerna till Forsmarks kärnkraftverk och under pilotstudien kommer en referensgrupp att testa dem varje dag.
– Man blåser i en tratt och efter en sekund visas resultatet. Om resultatet är positivt nekas man inträde och får göra ett ytterligare test hos en skyddsvakt. Referensgruppen ska testa utrustningen dagligen, säger Lars Berglund.

Låg smittorisk
Alkoholmätarna mäter helt beröringsfritt.
– Smittorisken är lägre än vid beröringen av ett vanligt dörrhandtag, säger Sven-Gunnar Olsson, grundare av Servotek som ligger bakom de nya mätarna.

Filtrerad luft sugs kontinuerligt in i mätarna, värms till 46 grader och passerar passivt ut ur slangen och tratten.
– I samband med en mätning reverseras det flödet en kort stund. Det torra partikel- och droppfria luftflödet, tillsammans med materialen i slangen, motverkar bakterietillväxt, säger Sven-Gunnar Olsson.

Naturligt steg
Pilotstudien utvärderar alkomätarnas tillförlitlighet och beaktar även eventuella orsaker till fel, som tekniska problem, väder och belastning. Referensgruppen har också i uppdrag att utvärdera integritetsfrågan för den enskilda individen.
– Om beslut fattas om permanent införsel av alkoholmätare, kommer samtliga anställda och besökare att blåsa vid inpassage genom grindarna, säger Lars Berglund.

Mätarna visar endast alkoholpåverkan.
– Narkotikatester kommer att göras slumpmässigt precis som tidigare, säger Lars Berglund.

Beslutet om pilotstudien är ett naturligt steg för Forsmark.
– Det här är en nykter arbetsplats och vi jobbar föredömligt och proaktivt för det. Nu har den tekniska utvecklingen kommit så långt att vi kan genomföra sådana här kontroller, vilket naturligtvis bidrar till en säkrare arbetsplats, säger Lars Berglund.

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']