Dags för årets två sista revisioner på Ringhals

Ringhals 2 och Ringhals 4 är sista blocken ut under årets revisionssäsong. På R2 är revisionsjobben redan i full gång medan R4 ännu ligger i startgroparna inför sitt produktionsstopp.

Den 25 juli inleddes revisionen på Ringhals 2 och återstart är planerad i början av november. Årets revision skiljer sig från tidigare år, bland annat eftersom flera inplanerade aktiviteter har kunnat tidigareläggas och redan är klara. Anledningen är att revisionsjobb har kunnat göras parallellt med den stora reparation av reaktorinneslutningens bottenplåt som pågått sedan i vintras för att laga skador som uppstod under byggtiden på 70-talet.

– Det har varit en stor och tidskrävande uppgift, säger revisionsledare Lars-Göran Sjöström. Först att ta bort betong från cirka 400 av drygt 750 kvadratmeter av golvytan, lokalisera och reparera skadan. Sedan att gjuta igen, slipa och måla golvet, och sist återställa all utrustning som varit nedtagen.

Stilleståndet har utnyttjats maximalt genom att arbeten som normalt skulle skett under revisionen 2015 har tidigarelagts. Det innebär dessutom att årets revision kunde köra igång med full fart redan första dagen, eftersom någon successiv nedgång inte var nödvändig.

Men det betyder inte att revisionen för den skull kommer vara lugnare.

– R2 har aldrig tidigare haft så många pågående projekt på samma gång som under 2015: hela 56 stycken mot normalt 10-15, säger revisionsledare Joakim Falk.

Revisionen innehåller tre riktigt stora jobb:

  • Förstärkning av hjälpmatarvattensystemet
  • Ombyggnad då kylsystemet för avställd reaktor kopplas ihop med sprinklersystemet för reaktorinneslutningen
  • Ombyggnation av reaktorns komponentkylning


Dessutom byts båda lågtrycksturbinerna, betongarbeten görs i turbinbyggnadernas dränageschakt liksom omgummering av rör i saltvattensystemet för hjälpsystem och turbin.

Lars-Göran Sjöström och Joakim Falk
– Vi har intensiva veckor framför oss, konstaterar Lars-Göran Sjöström och Joakim Falk, revisionsledare på Ringhals 2.

Månadslång avställning på Ringhals 4

Revisionen på R4 drar igång den 12 augusti och är planerad att pågå lite drygt en månad. Styrande för avställningstiden är främst omgummeringen av rör i saltvattensystemet för reaktorns komponentkylning.

– Andra viktiga jobb är bytet av kontaktdon och kablage för utrustning som används för kylning i långtid och installationen av uppsamlingssystem för olja vid ett eventuellt oljeläckage från reaktorkylpumparna, berättar revisionsledare Jan Andersson.

Under revisionen ska närmare 400 automatsäkringar, så kallade dvärgbrytare, bytas då de börjar bli svåra att underhålla och det är ont om reserver. De nya brytarna är prefabricerade, testade och hopmonterade, så att en hel nivå byts i taget. Själva jobbet är inte så avancerat, men det krävs en viss logistik.

Många av revisionsjobben har tidigare gjorts på Ringhals 3, så en hel del erfarenheter därifrån kan tas med när motsvarande nu ska ske på Ringhals 4.

Tommy Larsson och Jan Andersson
– Kommunikation mellan alla inblandade är viktigt för ett säkert och bra genomförande av revisionen, säger Tommy Larsson och Jan Andersson, revisionsledare på Ringhals 4.

Vad innebär en revision?

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Arbetet pågår i skift dygnet runt och man följer en noggrann planering över de tusentals små och stora aktiviteter som ska utföras. När alla åtgärder är klara och säkerhetsmässigt godkända kan anläggningen startas igen och åter börja producera el.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']