Forsmark gör sig redo för WANO-granskning

Att utveckla säkerheten är en pågående process i Forsmarks dagliga arbete. Som en del i detta arbete kommer den internationella kärnkraftsorganisationen WANO, (World Association of Nuclear Operators) att genomföra en oberoende granskning av Forsmarks kärnkraftverk i slutet av året.

Forsmark tog 2010 beslut om att genomgå en granskning av ett externt organ vart fjärde år med en uppföljande granskning två år senare.

– Syftet är att förbättra säkerheten på anläggningen. Förutom att ge förslag på förbättringsåt-gärder identifierar granskningsorganet även styrkor och bra arbetsätt där Forsmark kan vara en bra förebild för andra, säger Henrik Runermark, projektledare för WANO-granskningen.

Den senaste WANO-granskningen som gjordes 2011 med uppföljande granskning 2013, en så kallad follow up, visade ett gott resultat.
– Det genomsnittliga betyget, vid en WANO follow-up, är att få godkänt i 70-75 procent av förbättringsområdena. Forsmark klarade 80 procent, ett resultat som vi känner oss mycket nöjda med, säger Henrik Runermark.

Det som skiljer årets granskning från den som genomfördes 2011 är det dokument som be-skriver WANO:s riktlinjer för hur en anläggning bör drivas, Performance Objectives and Criterias (PO & C).
– Dokumentet har genomgått omfattande revideringar i den senaste revisionen som utkom 2013. I den nya revideringen har man bland annat tagit med nyvunna erfarenheter från
händelsen i Fukushima, berättar Henrik Runermark.

Externa granskningar betyder mycket för Forsmarks säkerhetsarbete.
– En granskning är en läroprocess där vi lär av både själva granskningen men även av
förberedelsearbetet, då vi gör en utförlig genomgång av hur vi arbetar, säger Cecilia Eriksson, Forsmarks värd för granskningen.

Den 10-12 februari kommer representanter från WANO till Forsmark på ett förberedande möte, en så kallad pre-visit.

– Syftet med besöket är att bilda sig en uppfattning om anläggningen samt gå igenom prak-tiska förberedelser inför granskning. De kommer även att informera om hur själva gransk-ningen kommer att gå till, berättar Cecilia Eriksson.

Se även

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln