Forsmark gör sig redo för WANO-granskning

Att utveckla säkerheten är en pågående process i Forsmarks dagliga arbete. Som en del i detta arbete kommer den internationella kärnkraftsorganisationen WANO, (World Association of Nuclear Operators) att genomföra en oberoende granskning av Forsmarks kärnkraftverk i slutet av året.

Forsmark tog 2010 beslut om att genomgå en granskning av ett externt organ vart fjärde år med en uppföljande granskning två år senare.

– Syftet är att förbättra säkerheten på anläggningen. Förutom att ge förslag på förbättringsåt-gärder identifierar granskningsorganet även styrkor och bra arbetsätt där Forsmark kan vara en bra förebild för andra, säger Henrik Runermark, projektledare för WANO-granskningen.

Den senaste WANO-granskningen som gjordes 2011 med uppföljande granskning 2013, en så kallad follow up, visade ett gott resultat.
– Det genomsnittliga betyget, vid en WANO follow-up, är att få godkänt i 70-75 procent av förbättringsområdena. Forsmark klarade 80 procent, ett resultat som vi känner oss mycket nöjda med, säger Henrik Runermark.

Det som skiljer årets granskning från den som genomfördes 2011 är det dokument som be-skriver WANO:s riktlinjer för hur en anläggning bör drivas, Performance Objectives and Criterias (PO & C).
– Dokumentet har genomgått omfattande revideringar i den senaste revisionen som utkom 2013. I den nya revideringen har man bland annat tagit med nyvunna erfarenheter från
händelsen i Fukushima, berättar Henrik Runermark.

Externa granskningar betyder mycket för Forsmarks säkerhetsarbete.
– En granskning är en läroprocess där vi lär av både själva granskningen men även av
förberedelsearbetet, då vi gör en utförlig genomgång av hur vi arbetar, säger Cecilia Eriksson, Forsmarks värd för granskningen.

Den 10-12 februari kommer representanter från WANO till Forsmark på ett förberedande möte, en så kallad pre-visit.

– Syftet med besöket är att bilda sig en uppfattning om anläggningen samt gå igenom prak-tiska förberedelser inför granskning. De kommer även att informera om hur själva gransk-ningen kommer att gå till, berättar Cecilia Eriksson.

Se även

Vätgasreducerad järnsvamp . Foto: Åsa Bäcklin

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall först i världen med vätgasreducerad järnsvamp

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu producerat världens första vätgasreducerade järnsvamp i pilotskala.

Läs hela artikeln
Texten Fossil-free steel på fasaden till HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå

Inbjudan till digital pressträff – HYBRIT gör nya framsteg

Välkommen till pressträff med SSAB, LKAB och Vattenfall om HYBRIT, det gemensamma initiativet för att skapa världens första fossilfria värdekedja från gruva till stål.

Läs hela artikeln
Gata med laddstolpar för elfordon

Vattenfall och E.ON förenklar betalning av elbilsladdning

I takt med att elbilarna blir allt fler växer behovet av ett enhetligt betalsystem för publika laddstationer.

Läs hela artikeln