Forsmark gör sig redo för WANO-granskning

Att utveckla säkerheten är en pågående process i Forsmarks dagliga arbete. Som en del i detta arbete kommer den internationella kärnkraftsorganisationen WANO, (World Association of Nuclear Operators) att genomföra en oberoende granskning av Forsmarks kärnkraftverk i slutet av året.

Forsmark tog 2010 beslut om att genomgå en granskning av ett externt organ vart fjärde år med en uppföljande granskning två år senare.

– Syftet är att förbättra säkerheten på anläggningen. Förutom att ge förslag på förbättringsåt-gärder identifierar granskningsorganet även styrkor och bra arbetsätt där Forsmark kan vara en bra förebild för andra, säger Henrik Runermark, projektledare för WANO-granskningen.

Den senaste WANO-granskningen som gjordes 2011 med uppföljande granskning 2013, en så kallad follow up, visade ett gott resultat.
– Det genomsnittliga betyget, vid en WANO follow-up, är att få godkänt i 70-75 procent av förbättringsområdena. Forsmark klarade 80 procent, ett resultat som vi känner oss mycket nöjda med, säger Henrik Runermark.

Det som skiljer årets granskning från den som genomfördes 2011 är det dokument som be-skriver WANO:s riktlinjer för hur en anläggning bör drivas, Performance Objectives and Criterias (PO & C).
– Dokumentet har genomgått omfattande revideringar i den senaste revisionen som utkom 2013. I den nya revideringen har man bland annat tagit med nyvunna erfarenheter från
händelsen i Fukushima, berättar Henrik Runermark.

Externa granskningar betyder mycket för Forsmarks säkerhetsarbete.
– En granskning är en läroprocess där vi lär av både själva granskningen men även av
förberedelsearbetet, då vi gör en utförlig genomgång av hur vi arbetar, säger Cecilia Eriksson, Forsmarks värd för granskningen.

Den 10-12 februari kommer representanter från WANO till Forsmark på ett förberedande möte, en så kallad pre-visit.

– Syftet med besöket är att bilda sig en uppfattning om anläggningen samt gå igenom prak-tiska förberedelser inför granskning. De kommer även att informera om hur själva gransk-ningen kommer att gå till, berättar Cecilia Eriksson.

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']