Från inkallning till inpumpning

Nyligen genomfördes en haveriberedskapsövning med Skadeservice och Forsmarks lokala beredskapsstyrka på Forsmarks driftområde.

– Vi är ganska långt in i ett allvarligt scenario. Flera säkerhetsfunktioner har felfungerat och härden riskerar att smälta eller har redan börjat smälta. I det läget måste vi fylla upp reaktorinneslutningen med vatten, berättar Ove Nilsson, projektledare för FOSH haverihantering, som är en av Forsmarks säkerhetshöjande åtgärder.

Syftet med övningen var att säkerställa att Forsmark har den utrustning som krävs vid ett eventuellt haveri och att den passar till anslutningarna samt att se hur lång tid det tar att etablera inpumpning till Forsmark 1, 2 och 3.

– Avsikten med övningen var också att öva tre drabbade kärnkraftsblock samtidigt, vilket är den nya kravbilden efter erfarenheterna från olyckan vid kärnkraftverket Fukushima Dai-ichi. En väderhändelse drabbar alla block samtidigt, säger Ove Nilsson.

Övningen pågick under hela dagen. Etablering av utrustning och verifiering av anslutningarna tog cirka sju timmar vilket innebar att Forsmark uppnådde måltiden på max åtta timmar.

Viktiga lärdomar

– Den viktigaste lärdomen är att övningar är ovärderliga och ett måste för att se om planer och rutiner fungerar i verkligheten. Vid övningen blev det väldigt tydligt vilka moment som var ”flaskhalsen” och därmed påverkade insatstiden mest, säger Ove Nilsson.

Nu pågår en mer noggrann utvärdering av övningen med alla inblandade för att identifiera svagheter och vidta åtgärder.

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']