Granskning pågår

Sedan förra veckan pågår en tre veckor lång granskning av Forsmarks kärnkraftverk. På uppdrag av den internationella kärnkraftsorganisationen WANO, (World Association of Nuclear Operators) granskar ett team med 20 personer från hela världen varje hörn av anläggningen. 

Granskningen som pågår mellan den 19 oktober och den 6 november görs av kollegor som till vardags arbetar vid olika kärnkraftverk runt om i världen.

– Forsmark har bjudit in WANO och vi ser fram emot granskningen. Den ger oss möjligheten att få tillgång till en bred internationell och oberoende expertis för att hjälpa oss att se våra förbättringsmöjligheter och kunna nå bästa internationella standard, säger Cecilia Eriksson, Forsmarks värd för WANO-granskningen.

Teamet granskar det dagliga arbetet och anläggningens status och observerar pågående arbeten, gör intervjuer och går igenom instruktioner. Som diskussionspartner har varje team två counterparts, som arbetar på Forsmark som finns till hands när olika frågor uppstår.

– Eftersom det är kollegor från andra kärnkraftverk som granskar oss är detta ett utmärkt tillfälle för alla inblandade att dela med sig av erfarenheter och insikter för att förbättra säkerheten på våra kärnkraftverk, säger Cecilia Eriksson.

Efter granskningen överlämnar WANO en rapport med både identifierade förbättringsförslag för Forsmark och exempel på bra arbetsätt, där Forsmark kan vara en förebild för andra kärnkraftverk.

– Vi ser fram emot resultatet av den pågående WANO-granskningen som spelar en viktig roll för Forsmarks säkerhetsutveckling, säger Cecilia Eriksson.

Fakta: WANO (World Association of Nuclear Operators) bildades 1986 efter Tjernobylolyckan i syfte att utbyta erfarenheter inom kärnkraftsbranschen. WANO består av medlemmar och en styrelse där 36 länder med sammanlagt 440 kärnkraftverk ingår. WANO är en världsomspännande organisation för erfarenhetsutbyte med mål att förbättra säkerheten vid världens kärnkraftverk.

Läs mer om WANO på deras hemsida

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']