Igelgrundet växer

Ett nytt personalboende börjar ta form vid Igelgrundet på Forsmark. Fyra byggnader av sju är nu monterade. 

Anledningen till byggprojektet är att Svensk kärnbränslehantering planerar att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Anläggningens ovanjordsdel kommer att placeras i närheten av det nuvarande bostadsområdet. De gamla bostadsbyggnaderna kommer inte att flyttas då de är gamla och i behov av omfattande renovering.

Under tidig vår, sommar och höst har arbetet med det nya personalboendet pågått. Hittills har alla markarbeten genomförts, ledningsdragningar i marken, alla betongplattor är gjutna och fyra av sju byggnader är monterade.

– Personalboendet kommer att bestå i sex flyglar och en mittenkropp. Vi har nu monterat mittenkroppen och tre flyglar, säger Lilianne Axelsson som är projektledare för byggnationen.

Under vintern fortsätter arbetet med att montera innerväggar, installationer av el, vatten, avlopp och ventilation i de delar av bygget som är monterat.

– Om allt går enligt plan kommer stommen, väggarna och tak på resterande byggnader vara klart i februari nästa år. Innerväggar, installationer, målning, golv, kakel och inredning med mera har vi för avsikt att bli klara med till nästa jul 2016, säger Lilianne Axelsson och fortsätter:

– Arbetet flyter på bra och vi ser ut att kunna hålla den tidplan vi satt upp. Till revisionerna 2017 räknar vi med att vår personal ska kunna hyra rum på Igelgrundet.

Bygglov för personalboende klart

Se även

Vattenfalls vd Anna Borg. Foto: Rebecka Rynefelt
Rebecka Rynefelt

Anna Borg en av Sveriges mäktigaste kvinnor enligt Di

På Dagens industris lista över landets mäktigaste näringslivskvinnor kommer Vattenfalls vd Anna Borg på plats åtta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Anna Borg, CEO Vattenfall

Internationella kvinnodagen: dela med dig av din historia

I dag på den internationella kvinnodagen uppmärksammar Vattenfall kvinnor som hjälper kvinnor. I den här videon delar kollegor från alla delar av organisationen med sig av sina historier.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln