Igelgrundet växer

Ett nytt personalboende börjar ta form vid Igelgrundet på Forsmark. Fyra byggnader av sju är nu monterade. 

Anledningen till byggprojektet är att Svensk kärnbränslehantering planerar att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Anläggningens ovanjordsdel kommer att placeras i närheten av det nuvarande bostadsområdet. De gamla bostadsbyggnaderna kommer inte att flyttas då de är gamla och i behov av omfattande renovering.

Under tidig vår, sommar och höst har arbetet med det nya personalboendet pågått. Hittills har alla markarbeten genomförts, ledningsdragningar i marken, alla betongplattor är gjutna och fyra av sju byggnader är monterade.

– Personalboendet kommer att bestå i sex flyglar och en mittenkropp. Vi har nu monterat mittenkroppen och tre flyglar, säger Lilianne Axelsson som är projektledare för byggnationen.

Under vintern fortsätter arbetet med att montera innerväggar, installationer av el, vatten, avlopp och ventilation i de delar av bygget som är monterat.

– Om allt går enligt plan kommer stommen, väggarna och tak på resterande byggnader vara klart i februari nästa år. Innerväggar, installationer, målning, golv, kakel och inredning med mera har vi för avsikt att bli klara med till nästa jul 2016, säger Lilianne Axelsson och fortsätter:

– Arbetet flyter på bra och vi ser ut att kunna hålla den tidplan vi satt upp. Till revisionerna 2017 räknar vi med att vår personal ska kunna hyra rum på Igelgrundet.

Bygglov för personalboende klart

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']