Lokalpolitiker utbildades i kärnkraft

Den 19-20 mars höll Kärnkraftkommunernas samarbetsorganisation, KSO, utbildningsdagar på Ringhals för ledamöterna i de lokala säkerhetsnämnderna. Utbildningen hålls efter varje valår. 

Ett 80-tal personer från de fem kärnkraftskommunerna Oskarshamn, Varberg , Östhammar, Kävlinge och Nyköping deltog. På programmet fanns bland annat information om strålning, reaktorsäkerhet och haveriberedskap samt besök i R2:s simulator. Dessutom anordnades en rundvandring till olika informationsstationer där ringhalsare berättade om sina arbetsområden och besvarade besökarnas frågor.

Utbildningsdagarna var uppskattade av deltagarna. Vissa har suttit i lokala säkerhetsnämnden under flera mandatperioder medan andra är nya på sina uppdrag.

På stationen som visade strålskyddsinstrument och dosimetri fick besökarna information om hur personalen är skyddad mot strålning. Bland annat visades vilka dosimetrar och instrument som används för att registrera strålning på kontrollerat område.

I Ringhals träningscenter visades hur man arbetar säkert och felförebyggande inne i anläggningen och hur strålskyddspersonalen agerar.

Fakta om lokala säkerhetsnämnden

Enligt svensk lag ska allmänheten ha insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet. Därför finns det en lokal säkerhetsnämnd i varje kärnkraftkommun. Nämnden är en statlig myndighet. Ledamöterna är kommunpolitiker som utses av regeringen efter förslag från respektive kommun.

Ledamöternas uppdrag

  • hålla sig underrättade om det kärntekniska säkerhetsarbetet som utförs eller planeras vid anläggningarna
  • känna till hur beredskapen mot kärnkraftsolyckor är utformad vid kärnkraftverket
  • informera allmänheten om det kärntekniska säkerhetsarbetet och om beredskapsplaneringen

Nämnden sammanträder cirka fyra gånger per år. Vid varje sammanträde lämnar representanter från den kärntekniska anläggningen aktuell information om verksamheten och säkerhetsarbetet. Strålsäkerhetsmyndigheten och länsstyrelsen medverkar regelbundet.


Läs mer om lokala säkerhetsnämnden på Varbergs kommuns hemsida

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']