Många revisionsjobb på Ringhals 1

Först ut i revision 2015 är Ringhals 1 som har en planerad avställningstid på knappt åtta veckor, från den 12 april till 8 juni. Årets översynsperiod kommer att bli intensiv.

– Vi har i princip samma mängd arbeten som förra året, men kortare tid, säger revisionsledare Per Alfredsson och Johan Skoglund.

Under revisionen görs bränslebyte, underhåll, provningar och moderniseringar. Bland årets stora jobb märks utbyte av ställverk för en del av den avbrottsfria nätdelen och byte av generator på den ena turbinsträngen och transformatorer på samma sida. Man ska också byta en mängd spänningskablar i reaktorinneslutningen till nya som är miljökvalificerade.

Ett annat stort jobb är bygget av en ny råvattentank. Tanken som rymmer 3000 kubikmeter byggs bredvid den gamla och lyfts sedan på plats när den gamla demonterats.

I år ska tre av reaktorns huvudcirkulationskretsars infästningsstudsar inspekteras. De andra tre inspekterades förra året.

Flera säkerhetshöjande projekt ska  genomföras bland annat RAKYL, som handlar om kylning av reaktorn i ett långtidsförlopp i samband med ett eventuellt haveri.

Generatorbytet är utmanande, inte minst för att den nya väger över 400 ton och ska lyftas upp i ett lyft. I detta projekt utförs många heta arbeten och ett stort antal tunga lyft.

– Vi kommer att ha extra genomgångar med berörd personal och framhålla vikten av att lyssna, titta och ifrågasätta. Säkerheten kommer alltid först, säger Per Alfredsson.

Revisionen omfattar cirka 4000 inplanerade arbeten och 1900 personer, varav 400 ringhalsare deltar i revisionsaktiviteterna.

Vad innebär en revision?

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för att genomgå underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut. Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong.

Arbetet pågår i skift dygnet runt och man följer en noggrann planering över de tusentals små och stora aktiviteter som ska utföras. När alla åtgärder är klara och säkerhetsmässigt godkända kan anläggningen startas igen och åter börja producera el.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']