Med blicken vid horisonten

Revisionerna präglas ofta av nuet: högt tempo, tillkommande arbetsinsatser som kräver snabba lösningar och projekt som löper bredvid varandra. Men inte för Helena Arneberth och hennes kollegor som arbetar med långsiktig revisionsplanering.
– Man kan inte vara intresserad av detaljer, säger hon.

Arbetssättet är förhållandevis nytt på Forsmark och inleddes efter den långa revisionen på Forsmark 2, år 2009.

– Tidigare planerade man varje revision efter att gällande revision avslutats. Efter F2:s revision 2009 kom man fram till att det vore bra med resurser, både på planerings- och beställningsfunktionerna, som jobbar heltid med långsiktig planering. Det var lätt att man bara jobbade med det som fanns direkt framför näsan på en, säger Helena Arneberth.

Nu planerar hon och hennes kollegor fem år framåt i tiden – en livstid i revisionssammanhang.

Hur mycket vet man om en revision fem år framåt?
– Vi vet ganska mycket. Det finns FU-åtgärder (förebyggande underhåll) lagrade i en databas. Vi kan inte titta igenom hela databasen men stora arbeten som tar tid eller arbeten som kan påverka kritisk linje, till exempel åtgärder på laddmaskinen, tas med i beräkningarna.

– Vi planerar utifrån olika faktorer: bränslebytet påverkar, antalet anläggningsändringar, provningar i reaktorinneslutningen, myndighetsstyrda prover och mycket annat.

Hur får ni reda på allting då?
– Jag frågar. Ibland ser vi att en pump gått sönder och blivit lagad under en revision och då får vi fråga de som tänkt göra underhållsjobbet: behöver ni göra det här nästa år? Det blir en dialog med områdesansvariga.

– Vissa arbeten är stora också och då får man vara ute i god tid. Om det till exempel planeras en stor revision kanske det behövs större personalboende, vilket betyder byggnadslov och så vidare. Allt ska mynna ut i att genomförandedelen är mellan 10 och 35 dygn och att vi inte överstiger 70 revisionsdygn totalt för alla blocken per år över tid.

2017 blir den siffran lägre, nyligen fattades nämligen beslut om att Forsmark 3:s revision uteblir då.
– Det är ovanligt och det har inte inträffat på Forsmark tidigare. I USA är det vanligare med 18-månaders cykler mellan avställningarna, säger Helena Arneberth.

Se även

Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']