Mer el från Ringhals 4

Idag återstartades Ringhals 4 efter ett kortare stopp för att åtgärda ett bränsleproblem. Under stoppet har också reaktoreffekten höjts med drygt 18 procent, vilket innebär att Ringhals 4 kan producera ytterligare cirka 1,3 terawattimmar el per år. Det motsvarar elförbrukningen för 260 000 hushåll.

Det var den 1 februari som Ringhals 4 stängdes av för att man skulle åtgärda ett mindre bränsleläckage. I samband med avstängningen kom också det efterlängtade tillståndet från Stålsäkerhetsmyndigheten, att få höja effekten. De fysiska ombyggnationerna för att få ut mer effekt gjordes redan i samband med en större modernisering 2011. Det som krävdes nu var enbart omställning av olika driftparametrar.

Ringhals 4 når den nya effektnivån – drygt 1100 megawatt – om fyra dagar. Därefter vidtar ett tre veckor långt provprogram som innefattar ett reaktorsnabbstopp från full effekt samt en antal effektförändringar och turbinstopp. Slutligen görs ett husturbinprov, vilket innebär att blockets produktion momentant går från drygt 1100 MW till cirka 40 MW för att enbart tillgodose det egna effektbehovet – en funktion som är viktig för att man snabbt ska kunna komma tillbaka i produktion, till exempel efter en nätstörning.

Från och med andra halvan av mars beräknas Ringhals 4 gå i ordinarie drift vid den högre effekten.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln