Reaktorhall rustad för snölast

Nu är reaktorbyggnadens tak på Ringhals 1 förstärkt för att klara tyngden av ett rejält snötäcke. En fråga som man brottats med en tid har nu kommit till en ren, smart och enkel lösning.

Förstärkningen gjordes från insidan av byggnaden, vilket krävde ett speciellt genomförande. Beräkningar visade att man kunde använda en enkel metod som prövats med goda resultat i andra delar av världen, och som dessutom är relativt billig.

– Man förstärkte takets huvudtakbalkar med hjälp av gängade stänger och förstärkningsklamrar som är förtillverkade. Det snygga är att man inte behövde svetsa på plats eller göra något annat som skräpade ner, säger projektledare Anna-Karin Kvarnemar, SWECO.

Under ett par veckor i september infördes förstärkningen. Montaget genomfördes på plattformar, på var sida om traversen, för att undvika nedsmutsning av bränslebassängerna.

Martin Polverari förstärker taket på reaktorhallen R1

För att inte riskera personskador byggdes höga kanter runt plattformarna som sedan plastades in. På bilden Martin Polverari, Caverion.


Takförstärkning R1
Jobbet som beräknades ta cirka tre veckor var klart på drygt två. På de nio huvudtakbalkarna i reaktorhallens tak sitter nu tretton armeringsstänger på vardera sidan av taket – totalt 234 stänger.

 

Anna-Karin Kvarnemar
– När ett montage går bra så är det oftast på grund av ett bra förarbete. Det är många yrkesgrupper inblandande, säger Anna-Karin Kvarnemar.

 

Kravet på förstärkning av taket för dimensionerade snölast kommer från de så kallade övergångsplanerna som innebär höjda säkerhetskrav från Strålsäkerhetsmyndigheten. Under de senaste åren har även andra tak på byggnader förstärks, men då med hjälp av andra metoder.

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']