Reaktorhall rustad för snölast

Nu är reaktorbyggnadens tak på Ringhals 1 förstärkt för att klara tyngden av ett rejält snötäcke. En fråga som man brottats med en tid har nu kommit till en ren, smart och enkel lösning.

Förstärkningen gjordes från insidan av byggnaden, vilket krävde ett speciellt genomförande. Beräkningar visade att man kunde använda en enkel metod som prövats med goda resultat i andra delar av världen, och som dessutom är relativt billig.

– Man förstärkte takets huvudtakbalkar med hjälp av gängade stänger och förstärkningsklamrar som är förtillverkade. Det snygga är att man inte behövde svetsa på plats eller göra något annat som skräpade ner, säger projektledare Anna-Karin Kvarnemar, SWECO.

Under ett par veckor i september infördes förstärkningen. Montaget genomfördes på plattformar, på var sida om traversen, för att undvika nedsmutsning av bränslebassängerna.

Martin Polverari förstärker taket på reaktorhallen R1

För att inte riskera personskador byggdes höga kanter runt plattformarna som sedan plastades in. På bilden Martin Polverari, Caverion.


Takförstärkning R1
Jobbet som beräknades ta cirka tre veckor var klart på drygt två. På de nio huvudtakbalkarna i reaktorhallens tak sitter nu tretton armeringsstänger på vardera sidan av taket – totalt 234 stänger.

 

Anna-Karin Kvarnemar
– När ett montage går bra så är det oftast på grund av ett bra förarbete. Det är många yrkesgrupper inblandande, säger Anna-Karin Kvarnemar.

 

Kravet på förstärkning av taket för dimensionerade snölast kommer från de så kallade övergångsplanerna som innebär höjda säkerhetskrav från Strålsäkerhetsmyndigheten. Under de senaste åren har även andra tak på byggnader förstärks, men då med hjälp av andra metoder.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln