Reservkraft i fokus

Den 5 juli inleds årets kortaste revision när Forsmark 2 lämnar kraftnätet för avställning. Revisionen är bara 15 dygn lång och mycket ska hinnas med – fokus ligger på reservkraft.

Bland årets arbetsinsatser är översynen av reserverkraftdieselaggregaten störst.

– Det finns totalt fyra reservkraftdieslar, oberoende av varandra, som bistår med reservkraft vid behov. Under årets revision på Forsmark 2 ska dieselgeneratorn bytas ut på ett av aggregaten, säger Fredrik Jensen, revisionsprojektledare på Forsmark 2.

Reservkraft är en central del i ett annat stort projekt på Forsmark: FOSH (Forsmarks säkerhetshöjande åtgärder). I det här projektet görs flera åtgärder för att ytterligare stärka säkerheten på Forsmark 1, 2 och 3. Bland annat ska mobila reservkraftdieslar tillgodose kraftverken med extra kraft ifall den ordinarie kraftmatningen slås ut och reservkraftdieslarna inte startar.

– Fyra nya anslutningspunkter installeras med förbindning till 6 kV-ställverket på Forsmark 2 där de mobila reservkraftdieslarna ska anslutas. Via tillslag av brytare i 6kV-ställverket spänningssätts den säkerhetsklassade dieselskenan, med påföljd att kylvattenpumparna som kyler härden kan startas, säger Anders Bengtson på Forsmarks anläggningssektion.

Ett annat projekt går ut på att montera elkvalitetsskydd på dieselskenorna.

– Projektet består av att detektera att spänningskvaliteten uppfylls för att säkerställa anläggningens säkerhetsfunktion, säger Anders Bengtson.

Under revisionen genomförs även byte av 94 bränslepatroner i härden, service av 11 drivdon som reglerar styrstavarna i härden, ventil- och pumpbyten och många andra insatser.

Efter att Forsmark 2:s revision avslutats återstår den stora revisionen på Forsmark 3 med start i augusti.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln