Revisionen på Forsmark 3 är avslutad

Den 22 december fasade Forsmark 3 åter till kraftnätet. En 142 dagar lång revision har därmed avslutats. 

Under årets längsta revision har bland annat reservkraftdieselaggregaten genomgått en årlig översyn och kylvattenkanalerna har tömts, sanerats och skadad betong har reparerats. Det har även monterats nya transformatorer. Det största och mest tidkrävande arbetet var bytet av generator som påbörjades under revisionens första dygn. Då lyftes rotorn ut som är en av generatorns två stora delar och väger omkring 250 ton. Den andra delen, statorn, lyftes ut några dygn senare vilket innebar ännu ett tungt lyft på 520 ton. Under den större delen av revisionen har man därefter arbetat med montage och installation av kringliggande system som till exempel rörinstallationer.

Till följd av problem med installationen av de hjälpsystem som krävs för generatorns funktion, förlängdes revisionen ett flertal gånger.

– Det har varit en lång revision och även om dessa förlängningar inte är önskvärda så har vi hunnit med väldigt mycket extra arbeten. Vi har bland annat täthetsprovat reaktorinneslutningen, genomfört arbeten i kylvattenkanalerna samt laddat om härden för att anpassa den för en kortare produktionstid till nästa års revision, säger Kenneth Stensson, revisionsprojektledare för Forsmark 3.

Nästa revision på Forsmark 3 inleds den 9 oktober 2016 och planeras pågå i cirka 37 dygn. Tidsstyrande är utbyte av elgenomföringar i reaktorinneslutningen.  

 

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln