Ringhals 2 förlänger avställning ytterligare för reparation av bottenplåten

Reparationen av bottenplåten på Ringhals 2 kommer att ta längre tid än vad som tidigare antagits. För att kunna frilägga mer av den skadade plåten, reparera där det är nödvändigt och återställa reaktorinneslutningen behövs ytterligare ett antal månaders arbete. 

Eftersom Ringhals 2 i år har planerat ett antal större säkerhetsombyggnader och ett långt revisionsstopp, kommer inte blocket att återstartas förrän i november. Det innebär att blocket kommer att ha varit avstängt i mer än ett år.

– Det är tråkigt att behöva förlänga stilleståndet men eftersom säkerheten på våra anläggningar alltid kommer i första rummet, finns det ingen tvekan om att fatta ett sådant här beslut, säger Ringhals vice vd Björn Linde i en kommentar.

Det var i samband med fjolårets översyn av Ringhals 2 som ett ökat läckage av kalkhaltigt vatten från reaktorinneslutningens bottenplåt uppmättes. För att kunna lokalisera och reparera skadan frilades delar av plåten, som är täckt av ett tjockt lager betong. Samtidigt gjordes även allmänna kontroller av plåtens status. Vid inspektionen upptäcktes förändringar i plåten orsakade av korrosion. Inspektioner och analyser har kommit fram till att korrosionsangreppen finns på den yta av plåten som under byggtiden låg öppen längre tid än övriga delar.

Hela denna yta kommer nu att behöva friläggas. Arbetet är mycket tidskrävande. Betongen och lecablocken ovanför plåten måste tas bort relativt försiktigt så att man inte orsakar andra skador. Därefter kommer skadad plåt att repareras, golvet att återgjutas och till sist ska reaktorinneslutningen täthetsprovas igen.

För ytterligare frågor kontakta kommunikationschef Anna Stålnacke via vår växel 0340-66 70 00.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']