Ringhals på god väg mot världsklass

Första veckan i mars besöktes Ringhals av WANO, den internationella kärnkraftsbranschens egna granskare. Syftet var en avstämning efter den stora granskning av verksamheten som gjordes 2013, för att bekräfta att Ringhals förbättringsarbete är på rätt väg.

WANO – World Association of Nuclear Operators – är en sammanslutning av kärnkraftföretag världen över som grundades 1989. WANO:s uppgift är att verka för säkerhet och tillgänglighet. Syftet med granskningarna är att jämföra anläggningen med det internationellt bästa arbetssättet och ge förslag på förbättringsmöjligheter inom områden som drift, underhåll, strålskydd och säkerhetskultur.

WANO:s team sammanfattade att Ringhals, trots en stor genomförd omorganisation, förbättrat sig inom flera områden sedan 2013. Ringhals har genom sin organisationsförändring lagt en god plattform och grund som ger rätt förutsättningar för det vidare förbättringsarbetet. Teamet konstaterade att Ringhals är på rätt väg, men inte hunnit ända fram inom alla områden ännu.

Det är en sammanfattning som Ringhals vice VD Björn Linde och Johan Börjesson, chef för kvalitet, säkerhet och miljö, delar:

– De första sex månaderna efter WANO-granskningen 2013 valde vi medvetet att prioritera arbetet med den nya organisationen. Effekten av det ser vi i uppföljningen där inte alla resultat fallit ut ännu. WANO har gjort en rättvis bedömning och att den är rimlig med tanke på att det fokuserade förbättringsarbetet på de utpekade områdena kom igång sent.

– Nu ska vi fortsatt jobba konstruktivt framåt, nästa granskning kommer att ske i mars 2017. Då har förhoppningsvis fler stora kliv tagits i Ringhals förbättringsarbete mot målet: ett kärnkraftverk i världsklass.

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']