Ultraljudstvätt av bränslet ger lägre stråldoser

Att rengöra bränsleelement med ultraljud har visat sig vara en metod med många fördelar. I år görs bränsletvätten för första gången på Ringhals 3 och i egen regi.

Det är en vecka in på årets revisionsavställning på Ringhals 3 och härden har precis tömts på uranbränsle. De 157 bränsleelementen står nu i bränslebassängen i sina positioner cirka sju meter under vattenytan. Personal från gruppen för reaktor- och bränsleservice jobbar skift för att inom loppet av mindre än två dygn genomföra ultraljudstvätten.


– Ett i taget flyttar vi de utvalda elementen till en fixtur i bassängen, där rengöringen sker, berättar underhållsingenjör Magnus Sandberg. I år tvättar vi 96 bränsleelement på Ringhals 3. Metoden har visat sig vara effektiv, cirka 90 procent av beläggningen försvinner.


Fixturen, där rengöringen sker, är cirka 80 centimeter hög och består av två L-formade block vända mot varandra med totalt sex zoner där datasignaler omvandlas till ultraljud. Bränsleelementen körs ner och sedan upp igen genom rengöringsmodulen. Totalt tar det cirka femton minuter per element.

Betydande minskning

Det som tvättas bort är beläggningar på bränslekapslingen, så kallad crud (Corrosion Related Unidentified Deposits). Under drift fastnar korrosionsprodukter från reaktorsystemets olika ytor på bränslet till följ av den höga temperaturen med kokning på ytan. Beläggningarna består huvudsakligen av järn, nickel och krom som aktiveras när det fastnat på bränslet.

Bränsletvätten gör att man får bort korrosionsprodukterna som annars aktiveras under kommande driftcykler. Det innebär långsiktigt lägre strålnivåer i anläggningen och lägre vattenutsläpp.

– Beräkningar från Ringhals 4 visar att det finns potential att minska dosraterna med hela 40 procent efter tre till fem år, säger Bernt Bengtsson, kemispecialist på Ringhals. Speciellt när det gäller långlivade nuklider och fissilt material har regelbunden bränsletvätt en positiv inverkan på dosraterna i anläggningen.

Tvätt med ljudvågor

Ett svagt susande ljud hörs när ultraljudet aktiveras och ljudvågorna från utrustningen där nere i bassängen går ut i vattnet. Ljudvågorna bildar luftbubblor på kapslingsytan och när bubblorna sedan kollapsar påverkas smutsen mekaniskt så att den lossnar från bränsleelementet.

De goda erfarenheterna efter tre års användning på Ringhals 4 gör att man väljer att fortsätta använda metoden och utöka till Ringhals 3 och eventuellt även Ringhals 2.

– Under våren har vi i bränslegruppen utbildats på metoden. För oss är det en positiv utveckling att utföra nya moment i egen regi och kostnadsmässigt en fördel för Ringhals. Jobbet har flutit på mycket bra, avslutar Magnus Sandberg.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']