Ultraljudstvätt av bränslet ger lägre stråldoser

Att rengöra bränsleelement med ultraljud har visat sig vara en metod med många fördelar. I år görs bränsletvätten för första gången på Ringhals 3 och i egen regi.

Det är en vecka in på årets revisionsavställning på Ringhals 3 och härden har precis tömts på uranbränsle. De 157 bränsleelementen står nu i bränslebassängen i sina positioner cirka sju meter under vattenytan. Personal från gruppen för reaktor- och bränsleservice jobbar skift för att inom loppet av mindre än två dygn genomföra ultraljudstvätten.


– Ett i taget flyttar vi de utvalda elementen till en fixtur i bassängen, där rengöringen sker, berättar underhållsingenjör Magnus Sandberg. I år tvättar vi 96 bränsleelement på Ringhals 3. Metoden har visat sig vara effektiv, cirka 90 procent av beläggningen försvinner.


Fixturen, där rengöringen sker, är cirka 80 centimeter hög och består av två L-formade block vända mot varandra med totalt sex zoner där datasignaler omvandlas till ultraljud. Bränsleelementen körs ner och sedan upp igen genom rengöringsmodulen. Totalt tar det cirka femton minuter per element.

Betydande minskning

Det som tvättas bort är beläggningar på bränslekapslingen, så kallad crud (Corrosion Related Unidentified Deposits). Under drift fastnar korrosionsprodukter från reaktorsystemets olika ytor på bränslet till följ av den höga temperaturen med kokning på ytan. Beläggningarna består huvudsakligen av järn, nickel och krom som aktiveras när det fastnat på bränslet.

Bränsletvätten gör att man får bort korrosionsprodukterna som annars aktiveras under kommande driftcykler. Det innebär långsiktigt lägre strålnivåer i anläggningen och lägre vattenutsläpp.

– Beräkningar från Ringhals 4 visar att det finns potential att minska dosraterna med hela 40 procent efter tre till fem år, säger Bernt Bengtsson, kemispecialist på Ringhals. Speciellt när det gäller långlivade nuklider och fissilt material har regelbunden bränsletvätt en positiv inverkan på dosraterna i anläggningen.

Tvätt med ljudvågor

Ett svagt susande ljud hörs när ultraljudet aktiveras och ljudvågorna från utrustningen där nere i bassängen går ut i vattnet. Ljudvågorna bildar luftbubblor på kapslingsytan och när bubblorna sedan kollapsar påverkas smutsen mekaniskt så att den lossnar från bränsleelementet.

De goda erfarenheterna efter tre års användning på Ringhals 4 gör att man väljer att fortsätta använda metoden och utöka till Ringhals 3 och eventuellt även Ringhals 2.

– Under våren har vi i bränslegruppen utbildats på metoden. För oss är det en positiv utveckling att utföra nya moment i egen regi och kostnadsmässigt en fördel för Ringhals. Jobbet har flutit på mycket bra, avslutar Magnus Sandberg.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln