Årets största revision i startgroparna

Den 3 augusti drar årets största revision igång på Ringhals. Då kopplas Ringhals 3 bort från elnätet för underhållsåtgärder, moderniseringar och bränslebyte.

Produktionsstoppet är planerat till cirka 3 månader. Styrande för revisionslängden är det omfattande PRIO-projektet som byter tryckhållarens röranslutningar (stutsar). För att utföra arbetet, som hör till Ringhals tio största de senaste tio åren, skickar japanska Mitsubishi Heavy Industries en arbetsstyrka på över 110 personer till Ringhals.
– PRIO hade en timplanering framme redan för ett år sedan, så projektet är väldigt väl och noggrant förberett, säger revisionsledare Anders Karlsson.

Många engagerade

Totalt ska cirka 3 200 jobb utföras under revisionen, som sysselsätter ett tusental personer varav en tredjedel ringhalsare.

Förutom arbetet på tryckhållaren handlar de större jobben om att byta de detektorer som mäter neutronflödet i reaktorn, samma arbete som utfördes på Ringhals 2 förra året, samt att genomföra fullskaligt prov av reaktortanken.

– För det arbetet lyfts hela reaktortankens nedre interndel, där bränslet normalt finns. Det är ett av flera tunga lyft som ska göras under årets revision, säger revisionsledare Oscar Örnborg. Därför är det extra viktigt att vi har en trygg och säker arbetsmiljö där alla respektera avspärrningar och följer säkerhetsföreskrifterna.

Många betongarbeten ska också göras, bland annat ska saltvattenkylningens utlopp och den fem meter djupa kaskadbassängen gjutas om, liksom golvytor och dränageschakt i turbinhallen.

Logistiken en utmaning

För Oscar Örnborg och Anders Karlsson blir årets revision därför en extra stor logistisk utmaning, där större arbeten måste samspela med att stora arbetsstyrkor utför jobb och rör sig i reaktorinneslutningen.

– Det kan säkert bli trångt vid in- och utpasseringar. Vi kan bara vädja till alla om att ha tålamod och förståelse för att många arbeten pågår samtidigt. Det gäller att tänka efter före och agera med tanke på sin egen och andras säkerhet så landar vi revisionen galant, hälsar revisionsledarna.

Se även

Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']