Brister i dokumentation från leverantören Areva

Den franska leverantören av kärnkraftskomponenter, Areva, har meddelat att man upptäckt brister i dokumentationen vid tillverkningen av gjutgods i en av sina fabriker. Ringhals som genom åren köpt komponenter från Areva genomför just nu en inventering för att se vilka delar som kan vara berörda.

– Vi har hittills identifierat ett par delar som kommer från den aktuella fabriken. Men om dessa är med bland dem som kan ha brister i dokumentationen vet vi inte ännu, säger ställföreträdande underhållschef Bengt Carlsson. Enligt gällande rutiner genomfördes leveranskontroll av komponenterna när de kom till Ringhals. Dessutom provades de innan reaktorn återstartades efter installationen utan anmärkning.

– Vi avvaktar nu Arevas redogörelse för det inträffade, som ska komma inom kort, säger Bengt Carlsson. Men med grund i våra egna kontroller, har vi bedömt att delarna inte utgör något hot mot driftsäkerheten.

De delar som man hittills konstaterat kommer från det utpekade gjuteriet, sitter på den tryckhållare som installerades på Ringhals 4 under 2011. Inventeringen fortsätter på samtliga block.

Strålsäkerhetsmyndigheten är informerad och har kontakt med sin franska motsvarighet ASN.

För närvarande är Ringhals 1 och 2 avställda för revision medan Ringhals 3 och 4 är i drift.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']