Brister i dokumentation från leverantören Areva

Den franska leverantören av kärnkraftskomponenter, Areva, har meddelat att man upptäckt brister i dokumentationen vid tillverkningen av gjutgods i en av sina fabriker. Ringhals som genom åren köpt komponenter från Areva genomför just nu en inventering för att se vilka delar som kan vara berörda.

– Vi har hittills identifierat ett par delar som kommer från den aktuella fabriken. Men om dessa är med bland dem som kan ha brister i dokumentationen vet vi inte ännu, säger ställföreträdande underhållschef Bengt Carlsson. Enligt gällande rutiner genomfördes leveranskontroll av komponenterna när de kom till Ringhals. Dessutom provades de innan reaktorn återstartades efter installationen utan anmärkning.

– Vi avvaktar nu Arevas redogörelse för det inträffade, som ska komma inom kort, säger Bengt Carlsson. Men med grund i våra egna kontroller, har vi bedömt att delarna inte utgör något hot mot driftsäkerheten.

De delar som man hittills konstaterat kommer från det utpekade gjuteriet, sitter på den tryckhållare som installerades på Ringhals 4 under 2011. Inventeringen fortsätter på samtliga block.

Strålsäkerhetsmyndigheten är informerad och har kontakt med sin franska motsvarighet ASN.

För närvarande är Ringhals 1 och 2 avställda för revision medan Ringhals 3 och 4 är i drift.

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen, som används för att mäta användningen av förnybar el per timme, kommer nu att ...

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']