Forsmark 3 går upp i effekt

Den 12 januari genomfördes ett lastfrånslagsprov på Forsmark 3 för att verifiera att den nya generatorn som installerades under revisionen klarar av de elektriska och mekaniska effekterna som kan uppstå vid en eventuell störning på yttre nät.

– Vid ett lastfrånslagsprov går man snabbt ner från full effekt, 1220 megawatt, till 30 megawatt genom att slå ifrån aggregatbrytaren vid 400 kilovoltsställverket. Detta innebär att Forsmark 3 blir en isolerad ö gentemot elnätet och därmed självförsörjande på ström, berättar Kenneth Stensson, revisionsprojektledare vid Forsmark 3, och fortsätter:

– Enligt krav från Svenska kraftnät ska alla kärnkraftverk klara av de påfrestningar som uppstår på anläggningen vid en snabb upp- och nedgång. Provet är nu avklarat och Forsmark 3 fasade under förmiddagen mot det yttre kraftnätet.

När reaktorn nått en effekt om 1 000 megawatt kopplas en av de fyra vätgaskylarna bort för att verifiera kylningen av generatorn. Detta påverkar inte effekten och Forsmark 3 fortsätter upp mot full effekt. Normal produktion är beräknad till kvällen den 15 januari.

Se även

Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln
Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln