Forsmark 3 går upp i effekt

Den 12 januari genomfördes ett lastfrånslagsprov på Forsmark 3 för att verifiera att den nya generatorn som installerades under revisionen klarar av de elektriska och mekaniska effekterna som kan uppstå vid en eventuell störning på yttre nät.

– Vid ett lastfrånslagsprov går man snabbt ner från full effekt, 1220 megawatt, till 30 megawatt genom att slå ifrån aggregatbrytaren vid 400 kilovoltsställverket. Detta innebär att Forsmark 3 blir en isolerad ö gentemot elnätet och därmed självförsörjande på ström, berättar Kenneth Stensson, revisionsprojektledare vid Forsmark 3, och fortsätter:

– Enligt krav från Svenska kraftnät ska alla kärnkraftverk klara av de påfrestningar som uppstår på anläggningen vid en snabb upp- och nedgång. Provet är nu avklarat och Forsmark 3 fasade under förmiddagen mot det yttre kraftnätet.

När reaktorn nått en effekt om 1 000 megawatt kopplas en av de fyra vätgaskylarna bort för att verifiera kylningen av generatorn. Detta påverkar inte effekten och Forsmark 3 fortsätter upp mot full effekt. Normal produktion är beräknad till kvällen den 15 januari.

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']