Forsmark ändrar inriktningsbeslut om Forsmarks skola

Forsmarks Kraftgrupp har efter fortsatt dialog med Östhammars kommun ändrat på inriktningsbeslutet när det gäller Forsmarks skola.

Ändringen innebär att i stället för en flytt av verksamheten 2017 så kommer enligt det avtal som finns, en utfasning att ske under en treårsperiod. Detta innebär att verksamheten vid skolan avslutas efter vårterminen 2020.

– I våra samtal med Östhammars kommun under hösten fick vi tydliga signaler om att kommunen var beredd att ta över verksamheten. Det låg till grund för det inriktningsbeslut om en avveckling av Forsmarks skola och en flytt av verksamheten till huvudmannen Östhammars kommun efter vårterminen 2017 som Forsmarks Kraftgrupp fattade i slutet av oktober i år, säger Berit Andersson, Chef för Personal och verksamhetsutveckling i Forsmark och ansvarig i företagsledningen för Forsmarks skola.

Forsmark har nu fått andra besked från kommunen. Det är anledningen till den nya inriktningen.

– Jag är övertygad om att vårt ursprungliga inriktningsbeslut hade skapat bättre förutsättningar för att långsiktigt säkra en teknisk/naturvetenskaplig gymnasieutbildning med god kvalitet inom kommunen, säger Berit Andersson. I och med att utfasningsprocessen nu blir utdragen finns uppenbara risker som vi tillsammans med kommunen måste hantera.

– Forsmark kommer givetvis att fortsätta driva skolan på ett professionellt sätt ända fram till att verksamheten ska flyttas. Vårt mål är att eleverna ska kunna avsluta sin utbildning vid skolan på ett så bra sätt som möjligt, säger Berit Andersson.

För Forsmark är kompetensfrågorna mycket viktiga, både nu och framöver. Därför sker ett arbete på bred front inom både Vattenfalls kärnkraftverksamhet och inom branschen för att göra kärnkraften attraktiv och visa på att det är en framtidsbransch.

Grunden för beslutet att inte fortsatt driva gymnasieskola är dels kostnaden, men framförallt att mycket få elever söker sig till kraftverket efter avslutad utbildning. Under de senaste fem åren har Forsmarks skola kostat Forsmarks Kraftgrupp 33,4 miljoner kronor. Under samma period har inte mer 10-15 elever rekryterats till kraftverket, antingen direkt eller efter högre studier.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, presschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0705 300 513.

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']