Forsmarks skola avvecklas och verksamheten integreras i Östhammars kommuns övriga gymnasieverksamhet

Forsmarks Kraftgrupp har fattat ett inriktningsbeslut om att från höstterminen 2017 inte längre ha Forsmarks skola kvar som en enhet inom företaget. I stället ska utbildningen integreras i Östhammars kommuns övriga gymnasieverksamhet och flyttas över till Bruksgymnasiet i Gimo.

I våras startades en utredning av skolans framtida utveckling. Utredningen kom fram till att skolan har bättre möjligheter att utvecklas inom ramen för huvudmannen Östhammars kommuns ordinarie gymnasieskoleverksamhet.

– Inom Forsmarks Kraftgrupp måste vi helt enkelt ägna oss åt vår kärnverksamhet – att producera el – och lägga all ledningsfokus på att kunna driva anläggningarna in på 2040-talet samtidigt som vi måste reducera kostnaderna för att möta utmaningen med fortsatt relativt låga marknadspriser på el under kommande år, säger Berit Andersson, Chef för Personal och verksamhetsutveckling i Forsmark och ansvarig i företagsledningen för Forsmarks skola.

– Mot den bakgrunden har vi kommit fram till slutsatsen att det inte tillhör vår kärnverksamhet att bedriva gymnasiebildning. Eftersom vi inte kan lägga nödvändigt ledningsfokus på verksamheten vid Forsmarks skola är vår bedömning att skolan har bättre möjligheter att utvecklas inom ramen för huvudmannen Östhammars kommuns ordinarie gymnasieskoleverksamhet.

Det pågår en dialog mellan Forsmarks Kraftgrupp och Östhammars kommun kring hur de exakta formerna för en integrering ska se ut. Östhammars kommuns Barn- och utbildningsnämnd kommer också att fatta beslut i frågan. Personal, elever och föräldrar har informerats om Forsmarks inriktningsbeslut, dessutom har MBL-processen med de fackliga organisationerna inletts.

Forsmarks Kraftgrupp kommer under en övergångsperiod att ta ett fortsatt ansvar för de elever som för tillfället går vid Forsmarks skola. Det innebär

  • att tillförsäkra att eleverna kommer att erbjudas fortsatt, likvärdig utbildning på Bruksgymnasiet i Gimo under sin kvarvarande utbildningstid.
  • att de som bor på Campus i Gimo erbjuds att fortsätta med det tills deras gymnasieutbildning är klar.

Forsmarks skola startade 1987 med fokus på teknisk/naturvetenskaplig utbildning och var då den första gymnasieskolan i Östhammars kommun. Under de snart 30 år som skolan funnits har den varit en enhet inom Forsmarks Kraftgrupp men har hela tiden haft Östhammars kommun som huvudman.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, presschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0705 300 513, e-post cin@forsmark.vattenfall.se

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln