JANSI vill öka säkerheten på kärnkraftverken i Japan

Japan har en egen motsvarighet till WANO. Organisationen som heter JANSI, Japan Nuclear Safety Institute, bildades efter katastrofen i Fukushima Daiichi. Nyligen besökte de Forsmark för erfarenhetsåterföring.

JANSI är ett fristående organ som gör oberoende utvärderingar och ger rekommendationer om säkerhetshöjande åtgärder till operatörerna i hemlandet. Målet är att uppnå världsklass i säkerhet på de Japanska kärnkraftverken.

Eget oberoende granskningsorgan

Huvudkontoret för WANO (World Association of Nuclear Operators - en sammanslutning av kärnkraftsoperatörer runt om i världen med uppgit att verka för säkerhet genom informationsutbyte och erfarenhetsåterföring) i Asien är stationerat i Tokyo, men den japanska kärnkraftsbranschen upplevde ytterligare behov av att arbeta med säkerhetskultur, med fokus på Japan.

– De ansåg att Japan har specifika problem och en situation som är helt unik med idag totalt ett femtiotal reaktorer, varav endast två är i drift. Avveckling av de äldre reaktorerna är en viktig fråga liksom alla de säkerhetshöjande åtgärder som flera av landets kärnkraftverk arbetar med för att kunna få tillstånd att återstarta, säger Rolf Fernroth, ledningsgruppen på Forsmarks underhållsavdelningen, som deltog under besöket.

Besök på Forsmark

En viktig del i JANSI:s arbete är att inhämta erfarenheter från andra länder. Nyligen besökte organisationen USA, Finland och Sverige. Sverigebesöket inkluderade ett besök på Forsmarks kärnkraftverk.

– JANSI ville titta på hur vi arbetar med internrevisoner, erfarenhetsåterföring och Human Performance. De var också intresserade av vårt arbete med säkerhetskultur och mänskligt felhandlande samt arbetsmiljöarbetet generellt, säger Gunilla von Ubisch, chef enheten Kvalitet, värd för besöket.

Under besöket berättade Rolf Fernroth och Bengt Jansson om den kurs i vardagssäkerhet som Forsmark tagit fram.

– Vi förklarade hur kursen är upplagd och dess syfte, nämligen att visa hur man kan tillämpa säkerhetsinstruktioner och rutiner i sin egen arbetsvardag. Här kunde vi notera en kulturskillnad där japanerna inte riktigt såg syftet med den här typen av kurser, då de menade att om högste chefen säger att man ska arbeta på ett visst sätt, så borde det räcka. Vi menar att det finns behov av att diskutera och att visa hur säkerheten tillämpas i varje arbetares vardag, säger Rolf Fernroth.

JANSI tyckte att dialogen mellan kärnkraftverken i Sverige och myndigheterna verkar fungera bra.

– Själva upplever de svårigheter med att få till en dialog med myndigheterna och menar att deras kontakt mest består av direktiv och papperskorrespondens, säger Rolf Fernroth.

Gunilla von Ubisch imponerades av japanernas engagemang och intresse av att lära av andra:

Japan och Fukushima kom mig mycket närmare i och med besöket. Jag känner stor vördnad och respekt inför deras otroliga engagemang, energi och intresse av att lära sig av andra för att kunna skapa ännu bättre förutsättningar i sitt hemland.

 

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']