JANSI vill öka säkerheten på kärnkraftverken i Japan

Japan har en egen motsvarighet till WANO. Organisationen som heter JANSI, Japan Nuclear Safety Institute, bildades efter katastrofen i Fukushima Daiichi. Nyligen besökte de Forsmark för erfarenhetsåterföring.

JANSI är ett fristående organ som gör oberoende utvärderingar och ger rekommendationer om säkerhetshöjande åtgärder till operatörerna i hemlandet. Målet är att uppnå världsklass i säkerhet på de Japanska kärnkraftverken.

Eget oberoende granskningsorgan

Huvudkontoret för WANO (World Association of Nuclear Operators - en sammanslutning av kärnkraftsoperatörer runt om i världen med uppgit att verka för säkerhet genom informationsutbyte och erfarenhetsåterföring) i Asien är stationerat i Tokyo, men den japanska kärnkraftsbranschen upplevde ytterligare behov av att arbeta med säkerhetskultur, med fokus på Japan.

– De ansåg att Japan har specifika problem och en situation som är helt unik med idag totalt ett femtiotal reaktorer, varav endast två är i drift. Avveckling av de äldre reaktorerna är en viktig fråga liksom alla de säkerhetshöjande åtgärder som flera av landets kärnkraftverk arbetar med för att kunna få tillstånd att återstarta, säger Rolf Fernroth, ledningsgruppen på Forsmarks underhållsavdelningen, som deltog under besöket.

Besök på Forsmark

En viktig del i JANSI:s arbete är att inhämta erfarenheter från andra länder. Nyligen besökte organisationen USA, Finland och Sverige. Sverigebesöket inkluderade ett besök på Forsmarks kärnkraftverk.

– JANSI ville titta på hur vi arbetar med internrevisoner, erfarenhetsåterföring och Human Performance. De var också intresserade av vårt arbete med säkerhetskultur och mänskligt felhandlande samt arbetsmiljöarbetet generellt, säger Gunilla von Ubisch, chef enheten Kvalitet, värd för besöket.

Under besöket berättade Rolf Fernroth och Bengt Jansson om den kurs i vardagssäkerhet som Forsmark tagit fram.

– Vi förklarade hur kursen är upplagd och dess syfte, nämligen att visa hur man kan tillämpa säkerhetsinstruktioner och rutiner i sin egen arbetsvardag. Här kunde vi notera en kulturskillnad där japanerna inte riktigt såg syftet med den här typen av kurser, då de menade att om högste chefen säger att man ska arbeta på ett visst sätt, så borde det räcka. Vi menar att det finns behov av att diskutera och att visa hur säkerheten tillämpas i varje arbetares vardag, säger Rolf Fernroth.

JANSI tyckte att dialogen mellan kärnkraftverken i Sverige och myndigheterna verkar fungera bra.

– Själva upplever de svårigheter med att få till en dialog med myndigheterna och menar att deras kontakt mest består av direktiv och papperskorrespondens, säger Rolf Fernroth.

Gunilla von Ubisch imponerades av japanernas engagemang och intresse av att lära av andra:

Japan och Fukushima kom mig mycket närmare i och med besöket. Jag känner stor vördnad och respekt inför deras otroliga engagemang, energi och intresse av att lära sig av andra för att kunna skapa ännu bättre förutsättningar i sitt hemland.

 

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']