Lalle använder Navet för säkerhets skull

Vi träffar Lalle Borgström i utbildningslokalen Navet på Ringhals. Lalle är gruppchef för den mekaniska verkstaden och leder själv kurser för sina arbetsledare och arbetsbefäl. Här övas och diskuteras säkerhet och händelser från verksamheten.

Lalle BorgströmI Navet fångas olika arbetssituationer upp ur ett säkerhetsperspektiv. Skyltning, avspärrningar, skyddsutrustning och renhet i system är några moment som ingår.

– Det blir en genomgång av hur man ska tänka när man jobbar i anläggningen. Men det är inte bara jag som står och mässar – det blir ett diskussionsforum där man delar med sig av erfarenheter, och det blir bra diskussioner som deltagarna kan fånga upp och använda i verkligheten, säger Lalle.

Övningsstationer

Lalle visar de olika övningsstationerna och längre in i lokalen kommer vi till en avställd arbetsplats. Det går inte att ta miste på hans engagemang för säkerhetsarbetet.

– Här har vi en station från verkliga livet, finn fem fel – är avställningen korrekt utförd? säger han.

Arbetsstation i utbildningslokalen Navet
Det blir tydligt att det finns mycket att tänka på vid en avställning. Ställningar, avspärrningar, skyltning och hållfasthet i lyftstroppar, är några exempel som blir konkreta.

Utrustningen i kurslokalen kompletteras konstant, och fokus varierar från år till år. Under det senaste året har bland annat några elskåp och en gallerdurk kommit till.

Lalle Borgström visar gallerdurk– Killarna på verkstan har sett att det varit problem med att gallerdurken inte satts tillbaka på rätt sätt efter att jobb har utförts i anläggningen. De tyckte att det vore bra med en övning i hur man gör. Det här är ju ett bra exempel på hur initiativet också kan komma från dem som jobbar i verksamheten.

Nya moment läggs in

Under 2016 kommer man i Navet bland annat att fokusera på lyft. Nytt för året är att man också tittar närmare på kontrollerad sida – bland annat ska en sluss byggas för övning av in- och utträde till reaktorinneslutningen.

För Lalles del är det självklart att fortsätta ha sina årliga genomgångar med arbetsledare och arbetsbefäl. Det är en bra repetition och också ett sätt att följa upp aktuella frågor.

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']