Mindre bränsleskada i bränslebyggnaden på Ringhals 4

En incident inträffade under onsdagseftermiddagen 30 mars i bränslebyggnaden på Ringhals 4. I samband med inspektion av ett bränsleelement som tidigare bytts ut på grund av en bränsleskada gick en bränslestav av. Ingen förhöjd aktivitet uppmättes i samband med händelsen.

Inspektionen gällde det bränsleelement som byttes ut i början av 2015 efter att en bränsleskada detekterats. Personal från leverantören Areva var på plats för att genomföra undersökningen. Vid inspektionen tas staven ut ur bränsleelementet och placeras i en behållare, ett så kallat transportrör, som rymmer hela den fyra meter långa bränslestaven. Staven transporteras till en inspektionsrigg där en fjärrstyrd gripklo lyfter upp staven för undersökning med kamera och olika mätinstrument. Undersökningen genomförs genom att staven får passera mätinstrumenten flera gånger för att kunna observera alla sidor av den.

Tidigt i undersökningen upptäcktes en spricka i kapslingen och i samband med en av passagerna brast staven i två delar. En mindre del sitter kvar gripklon. Den andra, längre delen, gled tillbaka ned i inspektionsriggen.

Händelsen ledde inte till några förhöjda strålnivåer i bränslebyggnaden. De personer som utförde arbetet avbröt emellertid och tillträdet till bränslebyggnaden begränsades. SSM informerades genast om händelsen och deras bedömning är att incidenten inte utgör någon fara ur strålsäkerhetsperspektiv.

Under torsdagen inleddes arbetet med att analysera händelsen och värdera förslag till lösningar för att ta flytta den delade bränslestaven.  

Under de närmaste dagarna kommer den del som sitter i gripverktyget att tas omhand och placeras i särskild kassett. För att ta hand om delen som gled tillbaka ner i undersökningsriggen behövs särskild utrustning vilket tar längre tid, men förhoppningen är att det ska kunna genomföras kommande vecka.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']