Nytt steg för att effektivisera Vattenfalls kärnkraftsverksamhet

Nu ökar takten i ett projekt för att effektivisera arbetet vid kärnkraftverken Ringhals och Forsmark. Ambitionen är att spara ett antal hundra miljoner kronor per år.

Projektet har visat att det finns stor potential i ökad samverkan. Det är angeläget att snabbt uppnå resultat. Kärnkraftens utmaningar är många – låga elpriser, stigande kostnader samt fortsatt stort investeringsbehov fram till 2020.

– Eftersom de ekonomiska förutsättningarna under 2015 utvecklats fortsatt negativt intensifierar projektet nu sitt arbete, säger Torbjörn Wahlborg, produktionschef Vattenfall, och styrelseordförande i Forsmark och Ringhals.

Projektet analyserade även möjligheten att slå ihop Forsmark och Ringhals till en legal enhet. Dessa ambitioner får nu vänta.

– Vi kan uppnå goda resultat även utan att slå samman verksamheterna och nu måste vi snabbt förverkliga den effektiviserings- och besparingspotential som projektet identifierat. Det är i storleksordningen ett antal hundra miljoner kronor per år, säger Torbjörn Wahlborg.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln