På söndag inleds årets revision på Forsmark 1

På söndag den 3 juli lämnar Forsmark 1 kraftnätet för årets revision. Det är en så kallad bränslebytesrevision på 20 dygn.

De största arbetena som genomförs är, förutom bytet av bränsle, underhåll av fyra dieselaggregat. Just nu pågår förberedelsearbetet för fullt.

– Vi har hämtat en hel del erfarenheter från revisionen på Forsmark 2 som vi har tagit till oss av. Revisionsgänget är ett härligt och positiv gäng med stort engagemang. Vi är laddade, säger Anna Högström, revisionsledare på Forsmark 1.

Årligt underhåll

Det kommer att utföras underhåll på samtliga fyra dieselaggregat. Underhållet görs årligen för att aggregaten ska vara i bra status.

– Underhållet som utförs är bland annat kontroller, oljebyten och inspektioner, berättar Anna.

Dieselaggregaten startar upp och matar prioriterade elskenor om den ordinarie elmatningen skulle försvinna. 

Byte av bränsle

Under revisionen ska även delar av bränslet bytas ut. Vid bytet hämtas bränslet, med hjälp av en laddmaskin, ur reaktortanken. Bränslet transporteras sedan, under vatten, till bränslebassängen där det förvaras till dess att det är dags för uttransport. Det nya bränslet hämtas sedan i bränslebassängen och transporteras till reaktortanken där det laddas till en förutbestämd position. Detta enligt ett framtaget program för hur härden ska laddas kommande driftsäsong.

– Cirka 20 procent av den totala mängden bränsle byts ut årligen på grund av att det är uttjänt. Totalt finns det 676 stycken bränslepatroner i härden, säger Anna.

Andra jobb som genomförs under revisionen är bland annat byte av kablar och komponenter i reaktorinneslutningen och byte av mindre komponenter samt temperatur- och tryckgivare. Den 20 dygn långa revisionen ska enligt plan avslutas den 23 juli.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']