Påfyllning av Ringhals markförvar

Under våren och sommaren arbetas det för fullt med att fylla på Ringhals markförvar, som nu öppnats för tredje gången sedan förvaret började användas 1993.

På Ringhals industriområde finns ett markförvar för lågaktivt avfall. Där deponeras förbrukade kläder, verktyg och byggmaterial etc med mycket låga strålningsnivåer. Genom att behålla det minst aktiva avfallet på Ringhals sparar man utrymme, som behövs bättre för andra typer av avfall, i slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, utanför Forsmark. Dessutom kan antalet långväga transporter minskas.

Deponering i Ringhals markförvar

Markförvaret är format som en långsträckt ås. Kring en hård kärna med ej kompakterbart avfall, till exempel metall och betong, placeras pressade balar med textilier, plast och annat brännbart avfall. Både utrymmena mellan varje avfallskolli och tomrummen i kollina fylls sedan med sand.

Över kollina läggs ännu mer sand i ett minst tre decimeter tjockt lager varefter alltihop täcks av en fiberduk med fuktabsorberande bentonitlera. Ovanpå bentonitmattan läggs ett decimetertjock sandlager och på detta ett metertjock lager med morän.

Deponering i Ringhals markförvar

Markförvaret är placerat på berg med tre procents lutning. Lutningen gör att regnvattnet och eventuellt framtida lakvatten leds genom ett filter av kalkhaltiga snäckskal som effektivit binder eventuella tungmetaller och andra föroreningar så dessa inte når havet. Proverna som tas på andra sidan filtret visar att vattnet där är renare än i naturliga vattensamlingar.

Deponering i Ringhals markförvar

Sedan det första avfallet placerades i markförvaret 1993 har det öppnats bara tre gånger: 1998, 2008 och nu 2016. Aktiviteten minskar allteftersom tiden går, vilket gör att bidraget till omgivningen aldrig når upp till gränsvärdena. Deponin kontrolleras regelbundet även mot stränga gränsvärden för kemikalier och andra skadliga ämnen.

När årets deponering är slutförd i augusti kommer förvaret att vara fyllt till cirka 90 procent. En utredning pågår om en eventuell framtida utbyggnad.

Mats Ahlqvist

Mats Ahlqvist har varit med ända sedan markförvaret projekterades i början av 1990-talet. Nu arbetar han hårt för att föra över all kunskap han har lagrat "i huvudet" till nästa generation.

– Vi har flera duktiga unga medarbetare som tar över så jag är inte orolig!

 

Läs mer

Ringhals markförvar (PDF 57 kB)

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']