Revision på Forsmark 2

Söndagen den 8 maj inleddes årets revisionsperiod då Forsmark 2 lämnade kraftnätet. Det är en så kallad förnyelserevision med fokus på moderniseringsåtgärder. 

Cirka 50 stycken moderniseringsåtgärder kommer att genomföras varav 25 stycken är större ändringar. Den mest komplexa är utbytet av fyra stycken lågtrycksförvärmare som vardera väger 15 ton. Dessa är en del av den process som värmer upp vattnet från kondensorn, på väg tillbaka till reaktortanken.

Lågtrycksturbinerna får nya skovelblad

Under revisionen ska även sex stycken lågtrycksturbiner få nya skovelblad. Lågtrycksturbinerna sitter på turbinsträngen och det finns tre stycken på varje turbinsträng, sex stycken totalt.

2008 upptäckte man att det sista skovelsteget hade tagit emot innerhuset, vilket senare visade sig bero på vibrationer. Mätningar som gjordes påvisade stora vibrationer vid så kallad "utrullning" av turbinen, då den stängs av med delvakuumsläckning. Skovlarna började vibrera när rotorns varvtal var cirka 2 500 varv per minut. Under normal drift roterar rotorerna med 3000 varv per minut. De förhöjda vibrationerna uppstår eftersom skovelbladens egenfrekvens, alltså svängningar per sekund (Hz), är för lika varandra. Skovlarna sätts i svängning, och "hjälper" varandra att vibrera. De nya skovlarna som monteras är konstruerade med olika frekvenser, vilket minskar risken för vibrationer.

Andra stora jobb under revisionen

Utöver utbytet av lågtrycksförvärmare och skovelblad på lågtrycksturbinerna ska kablage bytas ut på olika platser i anläggningen, en del av kondensorn ska gummeras om, vattenreservoaren kring reaktorbyggnaden, som kallas wet well, ska tömmas och allt bränsle ska laddas ur härden för att sedan återladdas.

Revisionen på Forsmark 2 är planerad att pågå mellan den 8 maj och den 16 juni.  

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln