Ringhals ansöker om utökat markförvar

Nu ansöker Ringhals om att få utöka sitt markförvar med ytterligare 5000 kubikmeter. Den nuvarande deponin för driftavfall är nästintill full: senaste gången den öppnades för att fyllas på var under våren 2016. Det var fjärde påfyllningen sedan den första deponeringen 1993.

I markförvaret deponeras det mest lågaktiva avfallet som kommer från kärnkraftverkets kontrollerade sida. Det kan vara använda skoskydd, trasor, verktyg, papper, plast, trä, tyg, kablar, rör, och plåt. Avfallet är noggrant förpackat i containrar och balar, huvuddelen har en halveringstid mellan fem till 30 år.

Ansökan med samråd

– För markförvar krävs tillstånd både enligt miljöbalken och lagen om kärnteknisk verksamhet, berättar Niclas Norrby, projektledare. Ringhals har tillstånd att deponera 10 000 kubikmeter avfall fram till 2030. Sedan tillstånden meddelades har den planerade drifttiden för Ringhals 3 och 4 förlängts. När årets deponering är slutförd i augusti kommer förvaret vara fyllt till cirka 90 procent. För att på ett säkert sätt kunna fortsätta ta hand om avfallet under Ringhals 3 och 4:s återstående livslängd behövs en utbyggnad med 5000 kubikmeter.

För att få ansöka om utökat markförvar är Ringhals skyldiga att göra en miljökonsekvensbeskrivning, samt att hålla ett samråd med både berörda myndigheter och närboende.

– Under processen samverkar Ringhals med Länsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Varbergs kommun. Vi bjuder in omkring 400 av våra närboende till oss för information och samråd tisdagen den 13 september, berättar Niclas Norrby. Då presenteras planerna och våra grannar får möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Ringhals ansökan prövas och beslutas av mark- och miljödomstolen respektive Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ingen vanlig soptipp

Markförvaret ligger inom Ringhals industriområde, bottenplattan det ligger på är redan förberedd för en utbyggnad. En utbyggnad kommer därför inte påverka någon orörd mark.

Ringhals markförvar är konstruerat i tät samverkan med Statens Geotekniska Institut och har en betydligt mer avancerad konstruktion än en vanlig markdeponi. Enligt Ringhals och Statens Geologiska Instituts beräkningar kommer markförvaret hålla tätt för läckage till närmiljön långt efter att det lågaktiva avfallet klingat av.

För säkerhets skull kontrolleras deponin regelbundet. Bland annat tas regelbundna vattenprover för att säkerställa att inte skadliga ämnen läcker ut. Proverna visar att vattnet kring markförvaret är renare idag än det var innan deponin anlades i början av 1990-talet. 

Ladda ner samrådsunderlag (PDF 232 kB)

Läs mer om hur det gick till när Ringhals fyllde på markförvaret i våras

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']