ROGER och TREX lyckligt i hamn

Årets revision på Ringhals 1 är i mål. Två stora projekt, som planerats under flera år, har dominerat avställningen: bytet av generator och huvudtransformatorer.

– En mycket lyckad projektorganisation och ett mycket bra avslut på projekten. Så beskriver projektledaren Anders Bjelkenfors de stora arbetena med ROGER och TREX under den nyligen avslutade revisionen på Ringhals 1.

– Utbytet av generatorn och all kringutrustning (ROGER) var det största jobbet under årets revision. Mer än halva arbetsstyrkan, över 500 externa personer var sysselsatt med detta, berättar Anders. Projektet avslutades i planerad tid och med bara några få tillbud och helt utan olyckshändelser med sjukskrivning.

Generatorfundament R1
Generatorfundamentet fick byggas om och anpassas till den nya generatorn.

Stora projekt

ROGER och TREX har pågått under flera år och innefattat byte av huvud- och lokaltransformator på både Ringhals 1 och 2 samt byte av båda generatorerna på Ringhals 1. Den andra generatorn byttes 2015.

– Det låter kanske inte så stort när man säger det. Det är ju bara några få komponenter kan det tyckas, men vad vi gör är egentligen att byta ut blockets hela högspänningssystem, säger Anders. Då pratar vi om ett antal system, tusentals meter kabel och rör och massor av svetsarbete.
Rörarbetena har varit omfattande under ROGER-projektet. Totalt är det 3,4 km rör som installerats och de har sammanfogats med cirka 4300 svetsar. Arbetet utfördes av Vattenfall Services Nordic.

Byte av tätoljesystem R1
Det gamla tätoljesystemet, "järnhästen" kallad, togs ut med fundament och allt.

Kortare tid

Erfarenheterna från förra året har gjort en hel del för tidplanen under årets revision. ROGER, som var styrande för revisionslängden, tog ungefär tre veckor kortare tid att genomföra än motsvarande jobb förra året.

– Det beror på flera saker, berättar projektledaren. Dels erfarenheterna från ifjol, dels att leverantören var bättre förberedd med prefabricerade rör till exempel.

Anders är mycket nöjd med hur projekten varit organiserade. Man har haft samma projektorganisation för både ROGER och TREX under flera år och många medarbetare har kunnat vara engagerade hundra procent. Även samarbetet med leverantören Siemens framhåller han.

– Vi har verkligen arbetat som ett team. Problem och svårigheter som uppstått har löst gemensamt på ett bra sätt. Samarbetet inom revisionsorganisationen har också fungerat otroligt bra.

Vätgaskylare
Så här ser vätgaskylarna ut inne i den nya generatorn.

Tystare tranformatorer

Bytet av transformatorer är mindre komplicerat än generatorbytet men i volym och vikt minst lika stort. Huvudtransformatorn väger nästan 400 ton när den har fyllts med de 80 kubikmeter olja som ryms i den.

De nya transformatorerna gör att uteffekten kommer att öka med cirka 850 kW per block. Det kan låta marginellt men blir faktiskt cirka 13 000 000 kilowattimmar mer på ett år när båda blocken är igång. Det vill säga årsförbrukningen av el för drygt 2500 hushåll.

En annan fördel med de nya transformatorerna är att de bullrar mindre än de gamla, vilket är bra för våra närboende. Transformatorerna har varit bland de större bullerkällorna nattetid.

Transformatorbyte R1
Den nya huvudtransformatorn på väg till sin plats. Väl där fylldes den med drygt 80 000 liter olja. Mer el till nätet och mindre buller för grannarna är några fördelar.

Tunga lyft

Ett fokusområde som ställde till lite problem förra året var alla lyft som måste göras. Men i år har det flutit på bra med få incidenter.

– Vi har gjort lyft på sammanlagt över 1000 ton, några riktigt stora men många små men ändå tunga. Även här har erfarenheterna gjort att vi har kunnat genomföra alla utan problem, säger en nöjd Anders Bjelkenfors.

Generatorlyft R1
Här sker det stora generatorlyftet. Tillsammans med lyftoket är det nästan 400 ton som hänger i entreprenören Mammoets kran.

Se även

Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln