Samtliga lågtrycksförvärmare på plats

Tolv dagar har passerat sedan Forsmark 2 lämnade elnätet för årets revision.
– Vi har haft en mycket bra start på revisionen och kommit i gång planenligt med de flesta arbeten. Revisionen präglas av ett gott humör samt ordning och reda, säger Victoria Davidsson revisionsledare.

Arbetet med att omgummera kondensorn fortlöper.

– Vi har nu bilat bort gammalt gummi i alla fyra vattenkammare med hjälp av högtrycksvatten. Vi har även sandblästrat och reparerar de skador vi upptäckt under det gamla gummit, berättar Torgny Helsing från mekaniskt underhåll och fortsätter:

– Vi har också löst problemet med damm som kom ut i lokalen under revisionen på Forsmark 1 förra året. Ställningsbyggare, sanerare, isoleringsgruppen och mekare har gjort ett fantastiskt jobb här. Vi har haft möten före och under revisionen med bra diskussioner för att göra detta möjligt.

Efter att skadorna reparerats fortsatte arbetet med att finblästra väggarna i vattenkamrarna för att få upp den rätta ytan där det nya gummit ska fästa.

– Det jobbet pågår just nu. Jag tycker att det flyter på väldigt bra, säger Torgny.

Alla fyra lågtrycksförvärmare är utbytta

Samtliga lågtrycksförvärmare är uttransporterade, även avtappningsledningar, och de nya lågtrycksförvärmarna är intransporterade. Just nu pågår återmontering av de anslutande rörledningarna.

– När vi är klar med återmonteringen återstår isoleringsarbete och sedan ska ställningar rivas och området kring arbete ska saneras en sista gång, berättar Wolfgang Dittrich, montagesamordnare.

Besiktning av kylvattenkanalen

Under föregående vecka påbörjades även arbetet med att besikta kylvattenkanalen. Luckor monterades, så kallade bågsättare, som placeras i svallschaktet för att kunna pumpa torrt i ena delen, själva utloppskanalen från kondensorn och ut till svallschaktet.

– Vi är inte klara med detta än då bågsättarna har strulat lite. Luckorna går på en räls och de har till viss del varit korroderade. Det är även ett litet inläckage. Sedan är kanalen väldigt djupt, cirka 20 meter, och mycket vatten som ska tömmas – det tar tid, säger Peter Bergström, projektmedlem.

Inom ett par dagar förväntas man vara klar med utpumpningen. Efter det ska kanalen saneras och betongen besiktas.

– Vi besiktar betongen genom så kallad bomknackning för att upptäcka eventuella skador eller håligheter i betongen. Några skador kan man även se med blotta ögat. Akuta skador, alltså som är nära någon bärande konstruktion, kommer vi att reparera genom att vattenbila bort den dåliga betongen och sedan gjuta på ny betong. Övriga skador kommer att repareras nästa gång kylkanalen töms, säger Peter.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln