Återstart av Ringhals 1 skjuts fram till 31 augusti

Ringhals har idag meddelat marknaden att återstarten av Ringhals 1 efter årets revision skjuts upp till 31 augusti. Tiden behövs för att åtgärda plåtskador i reaktorinneslutningen innan återstart.

Ringhals gör regelbundet tester för att kontrollera reaktorinneslutningens täthet. Årets täthetsprov på Ringhals 1 genomfördes med godkänt resultat, men den efterföljande manuella inspektionen upptäckte ett droppläckage från tre knappt millimeterstora hål i tätplåtens övre, synliga del.

– Syftet med de tester och prover som görs inför återstarten efter den årliga översynen är just att hitta och åtgärda sådana här avvikelser. Men det är viktigt att understryka att de skador vi nu hittat inte på något sätt påverkat Ringhals säkerhet, vår personal eller vår omgivning, säger Ringhals VD Björn Linde.

En fördjupad undersökning visar att den sex millimeter tjocka plåten också är förtunnad i ett antal områden. Samtliga skadeområden återfinns i en ungefär halvmeterbred yta runt inneslutningens övre omkrets.

– Ringhals 1 kommer från en rekordsäsong och har tre års produktion kvar fram till avvecklingen 2020. Vår plan är att åtgärda tätplåten och ta blocket tillbaka i drift så snart det är möjligt, säger Björn Linde.

Arbetet med att byta ut den skadade sektionen innebär att återstarten av Ringhals 1 skjuts fram till den 31 augusti. Parallellt fortsätter orsaksutredningen, bland annat genom analys av prover som tagits ut från tätplåten.

Ringhals 1 stängdes av för årlig översyn den 1 maj. Återstarten var ursprungligen planerad till 3 juni.

Fakta: Reaktorinneslutningen

Säkerheten i ett kärnkraftverk är uppbyggt i flera lager, från bränslets utformning och inkapsling till den karaktäristiskt cylindriska eller rektangulära reaktorbyggnaden. Inne i reaktorbyggnaden finns reaktorinneslutningen som utgör ett skydd runt reaktortanken. Reaktorinneslutningen består av tjock betong förstärkt med en skyddande tätplåt. På en kokvattenreaktor som Ringhals 1 är insidan av tätplåten frilagd i reaktorinneslutningens övre del, vilket underlättar inspektion och reparation. 

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']