Brett scenario i övning Leo

I onsdags var det storövning på Forsmark. Alla stabsfunktioner hade aktiverats för ”Övning Leo”, med Forsmark 2 som drabbat block. Utmaningar med kylvattenintag, brand i ställverk och felaktig funktion i skalventiler ingick i övningsscenariot.

Övningen gick bra och anläggningen togs till säkert läge av Forsmarks professionella och väl tränade medarbetare.

– Sådana här övningar genomförs regelbundet i syfte att återträna och höja allas kompetens ännu mer, säger Bengt Andersson som var övningsledare.

Externa organisationer som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Länsstyrelsen i Uppsala län och Uppsala brandförsvar samverkade med Forsmark under övningen för att testa och öka den gemensamma förmågan. I årets övning ingick även en presstalesperson från Svensk kärnbränslehantering, SKB, som samverkade med Forsmarks mobila presscenter.

– I skarpa lägen samverkar vi även med externa organisationers info-funktioner efter behov. Det kan till exempel vara SSM, länsstyrelse, kommun och polis, säger Tomas Hägg som till vardags är stf. presschef på Forsmark och var presstalesperson under övningen.

Han understryker vikten av att så långt som möjligt hela tiden ha en gemensam och aktuell lägesbild.

– Varje organisation svarar naturligtvis för sina egna frågor, men samverkan är centralt för att undvika ryktesspridning och desinformation. Den information som vi och andra förmedlar officiellt ska vara så korrekt som möjligt och gå att lita på, säger Tomas Hägg.

– Det är också väldigt bra att våra övningar ger möjlighet för funktionärerna i deltagande organisationer att jobba tillsammans och lära känna varandra, det stärker samverkan och samarbete både i kris och i vardagen. Samverkan är nyckeln till framgång, säger Bengt Andersson.

För mer information: Claes-Inge Andersson, presschef Forsmark: 070-530 05 13

Se även

Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']