Brett scenario i övning Leo

I onsdags var det storövning på Forsmark. Alla stabsfunktioner hade aktiverats för ”Övning Leo”, med Forsmark 2 som drabbat block. Utmaningar med kylvattenintag, brand i ställverk och felaktig funktion i skalventiler ingick i övningsscenariot.

Övningen gick bra och anläggningen togs till säkert läge av Forsmarks professionella och väl tränade medarbetare.

– Sådana här övningar genomförs regelbundet i syfte att återträna och höja allas kompetens ännu mer, säger Bengt Andersson som var övningsledare.

Externa organisationer som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Länsstyrelsen i Uppsala län och Uppsala brandförsvar samverkade med Forsmark under övningen för att testa och öka den gemensamma förmågan. I årets övning ingick även en presstalesperson från Svensk kärnbränslehantering, SKB, som samverkade med Forsmarks mobila presscenter.

– I skarpa lägen samverkar vi även med externa organisationers info-funktioner efter behov. Det kan till exempel vara SSM, länsstyrelse, kommun och polis, säger Tomas Hägg som till vardags är stf. presschef på Forsmark och var presstalesperson under övningen.

Han understryker vikten av att så långt som möjligt hela tiden ha en gemensam och aktuell lägesbild.

– Varje organisation svarar naturligtvis för sina egna frågor, men samverkan är centralt för att undvika ryktesspridning och desinformation. Den information som vi och andra förmedlar officiellt ska vara så korrekt som möjligt och gå att lita på, säger Tomas Hägg.

– Det är också väldigt bra att våra övningar ger möjlighet för funktionärerna i deltagande organisationer att jobba tillsammans och lära känna varandra, det stärker samverkan och samarbete både i kris och i vardagen. Samverkan är nyckeln till framgång, säger Bengt Andersson.

För mer information: Claes-Inge Andersson, presschef Forsmark: 070-530 05 13

Se även

Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']