Dags för revision på Ringhals 2

Ringhals sista revision det här året står Ringhals 2 för. En underhållsrevison präglad av översyn och provningar av ventiler och åter ventiler. Och tätningsbyte på en reaktorkylpump. Lars-Göran Sjöström och Joakim Falk, revisionsledare, berättar mer.

R2’s revision är en underhållsrevision som innebär att det är underhållsåtgärderna i anläggningen som styr längden på revisionen, inte exempelvis bränslebyte eller ett projekt.

285 stycken säkerhetsventiler ska kontrolleras, på såväl reaktor- som på turbinsidan. Därtill ska det göras service på flertalet ventilmanöverdon och de sitter främst på reaktorsidan i anläggningen.

En av reaktorkylpumparna, RCP, ska få nya tätningar, ett arbete som innebär lyft av reaktorkylpumpens motor.

Som varje år rengör man även detta år huvudkylvattenkanalen på musslor som växer till sig under året. Även hjälpkylvattenkanalen ska rengöras i år, något som görs vartannat år.

Andra arbeten är

  • Översyn av ställverk på alla spänningsnivåer
  • Åtgärder i säkerhetsfiltret, PMR
  • Översyn av turbin som kommer att utföras av Siemens

 

Avslutningsvis ska även R2, liksom de andra tre blocken, göra en täthetsprovning av reaktorinneslutningen, CAT (Containment Air Test).

Årets revision pågår under fyra veckor och till stor del är det egen personal som genomför den. Samtidigt löper den delvis parallellt med R4:s revision.

- Det är en betydligt mindre andel inhyrd personal än vad det normalt brukar vara, berättar Lars- Göran. Säkerheten är alltjämt ett fokusområde: - Det är viktigt att vi även under denna revision fokuserar på det säkerhetsarbete som har pågått under ett antal år både vad gäller personsäkerhet och anläggningssäkerhet, avslutar Joakim. R2:s revision startar 23 augusti och ska producera el igen 24 september.

Fakta PMR

PMR står för Post Mitra Ringhals och där Mitra i sig är en förkortning för Mitigation of Reactor Accidents. PMR är ett säkerhetsfilter som har till uppgift att tryckavlasta inneslutningen genom avblåsning av den gas-, ång- och partikelblandning som bildas vid exempelvis ett haveri. Dessa renas i filtret från radioaktivitet innan de släpps ut i atmosfären.

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']