Fokus på arbetsmiljön

Det arbete som görs för att förbättra miljöprestandan och arbetsmiljön på Forsmark har gett bra resultat. Det visar den granskning som gjorts på Forsmarks miljö- och arbetsmiljöledningssystem. 

Cecilia Lindmark, arbetsmiljöingenjör, och Anna Mineur från enheten Kemi deltog vid granskningen.

– Revisionsteamet som granskade oss ser att det finns ett engagemang och tänk i organisationen i de här frågorna. Vi hjälps åt och alla är villiga att bidra i arbetet, säger Cecilia Lindmark.

Granskningen av Forsmarks miljöarbete resulterade i ett fortsatt certifikat enligt ISO 14001:2015 och OHSAS 18001 för arbetsmiljö. Nästa år genomför Forsmark en uppgradering i arbetsmiljö från OHSAS 18001 till ISO 45001 Arbetsmiljö.

Styrkor

Research Institutes of Sweden, RISE, som utförde granskningen på Forsmark lyfte fram flera styrkor i vårt miljöarbete, bland annat att personalen som bereder och planerar arbeten har lång erfarenhet om verksamhetens risker. Granskningen visar också att stora investeringar pågår för att uppfylla nya myndighetskrav och flera initiativ drivs för att skapa en attraktiv arbetsplats. En annan styrka som identifierats under granskningen är att det finns en hög ambition för förbättringar och mål inom yttre miljö.

Avvikelserna ska åtgärdas

Forsmark är bra men vi kan alltid bli bättre, konstaterade revisionsteamet som granskade Forsmark. I granskningen hittade revisionsteamet sex mindre avvikelser samt 11 förbättringsmöjligheter, till exempel ser revisionsteamet en brist på utvärdering av effekter av de åtgärder vi väljer att göra.

– Att avvikelsen klassas som mindre betyder inte att den är lätt att åtgärda, här behöver avdelningarna se över sina rutiner för effektutvärdering av åtgärder inom alla områden, menar Cecilia Lindmark.

Se även

Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']