Fokus på arbetsmiljön

Det arbete som görs för att förbättra miljöprestandan och arbetsmiljön på Forsmark har gett bra resultat. Det visar den granskning som gjorts på Forsmarks miljö- och arbetsmiljöledningssystem. 

Cecilia Lindmark, arbetsmiljöingenjör, och Anna Mineur från enheten Kemi deltog vid granskningen.

– Revisionsteamet som granskade oss ser att det finns ett engagemang och tänk i organisationen i de här frågorna. Vi hjälps åt och alla är villiga att bidra i arbetet, säger Cecilia Lindmark.

Granskningen av Forsmarks miljöarbete resulterade i ett fortsatt certifikat enligt ISO 14001:2015 och OHSAS 18001 för arbetsmiljö. Nästa år genomför Forsmark en uppgradering i arbetsmiljö från OHSAS 18001 till ISO 45001 Arbetsmiljö.

Styrkor

Research Institutes of Sweden, RISE, som utförde granskningen på Forsmark lyfte fram flera styrkor i vårt miljöarbete, bland annat att personalen som bereder och planerar arbeten har lång erfarenhet om verksamhetens risker. Granskningen visar också att stora investeringar pågår för att uppfylla nya myndighetskrav och flera initiativ drivs för att skapa en attraktiv arbetsplats. En annan styrka som identifierats under granskningen är att det finns en hög ambition för förbättringar och mål inom yttre miljö.

Avvikelserna ska åtgärdas

Forsmark är bra men vi kan alltid bli bättre, konstaterade revisionsteamet som granskade Forsmark. I granskningen hittade revisionsteamet sex mindre avvikelser samt 11 förbättringsmöjligheter, till exempel ser revisionsteamet en brist på utvärdering av effekter av de åtgärder vi väljer att göra.

– Att avvikelsen klassas som mindre betyder inte att den är lätt att åtgärda, här behöver avdelningarna se över sina rutiner för effektutvärdering av åtgärder inom alla områden, menar Cecilia Lindmark.

Se även

Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']