Forsmark 2 på väg mot full effekt

Forsmark 2 har nu fasat in på det svenska kraftnätet och är på väg mot full effekt. Årets sista revision vid Forsmark är därmed avslutad.

Revision innebär att en anläggning ställs av för årligt underhåll och moderniseringsåtgärder.  Revisionen vid Forsmark 2 avslutades cirka två dagar senare än planerat.

Under den drygt sex veckor långa revisionen har Forsmark 2 hunnit med en hel del arbeten ute i anläggningen.

– Vi har bland annat åtgärdat mellanbjälklagstätningen. Vi har också bytt ut de gamla krafttransformatorerna som hade uppnått sin tekniska livslängd. Det har också genomförts underhåll i kondensationsbassängen wetwell, berättar  revisionsledare Victoria Davidsson.

Trots ett par dagars försening vid uppstart har revisionen gått bra.

– I det stora hela har det varit en väl genomförd revision. Ibland har vi stött på problem på vägen men samtliga har vi kunnat hantera på ett lugnt och metodiskt sätt. Nu är vi redo för en ny driftsäsong, säger Victoria.

Forsmark 2 är nu redo för en ny driftsäsong. Den 19 augusti 2018 inleds nästa revision.

Se även

Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln
Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln