Forsmark 2 på väg mot full effekt

Forsmark 2 har nu fasat in på det svenska kraftnätet och är på väg mot full effekt. Årets sista revision vid Forsmark är därmed avslutad.

Revision innebär att en anläggning ställs av för årligt underhåll och moderniseringsåtgärder.  Revisionen vid Forsmark 2 avslutades cirka två dagar senare än planerat.

Under den drygt sex veckor långa revisionen har Forsmark 2 hunnit med en hel del arbeten ute i anläggningen.

– Vi har bland annat åtgärdat mellanbjälklagstätningen. Vi har också bytt ut de gamla krafttransformatorerna som hade uppnått sin tekniska livslängd. Det har också genomförts underhåll i kondensationsbassängen wetwell, berättar  revisionsledare Victoria Davidsson.

Trots ett par dagars försening vid uppstart har revisionen gått bra.

– I det stora hela har det varit en väl genomförd revision. Ibland har vi stött på problem på vägen men samtliga har vi kunnat hantera på ett lugnt och metodiskt sätt. Nu är vi redo för en ny driftsäsong, säger Victoria.

Forsmark 2 är nu redo för en ny driftsäsong. Den 19 augusti 2018 inleds nästa revision.

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']