Full effekt för Forsmark 2

Forsmark 2 är uppe i full effekt efter att under en och en halv vecka ha sänkt effekten något, cirka 100 megawatt.

Det var i samband med ett manöverprov av styrventiler i reaktorns avblåsningssystem, ett system som vid behov kan styra ner ångflödet från reaktorn till kondensationsbassängen, som en av styrventilerna stannade i stängt läge.

Provet utfördes den 23 december och Forsmark 2 har sedan dess reducerat reaktoreffekten 100 MW eleffekt (med 300 MW termisk effekt). Anläggningen planerade att ställa av den 3 januari för att byta ventilen, men efter ett flertal prover kan man nu konstarera att ventilen fungerar och därför inte behöver bytas ut.

Forsmark 2 påbörjade effektuppgången vid midnatt och nådde full effekt några timmar senare. Provningar av styrventilen kommer att fortsätta med täta intervaller även efter effektuppgången.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln