Full fart i anläggningen

Fortfarande pågår flera arbeten under revisonen på Forsmark 2. I kondensationsbassängen, wetwell, avslutas några veckors arbete med sanering. Dessutom byts just nu bland annat luftfilter och olja på två reservkraftdieselmotorer.

Inspektion i wetwell

I kondensationsbassängen wetwell pågår ett stort arbete med att tömma, inspektera och sanera bassängen inför en ny driftsäsong. Tidigare under revisonen tömdes wetwell, allt vatten transporterades då till en avfallsanläggning på Forsmark 1 där de tar prover på vattnet, rengör om det behövs. Sedan förs vattnet tillbaka till wetwell när alla arbeten är slutförda.

– Innan dess ska vi hinna med ett stort antal jobb, några lite mindre och andra större, bland annat ska wetwell inspekteras, säger Henrik Gille, enhetsledare på Mekaniskt underhåll.

I wetwell sitter fyra stora sugsilar på väggarna. Är det för låg nivå i reaktortanken pumpas vatten från wetwell och sprinklar över härden i reaktortanken. För att inte få med smuts i vattnet så renas det först i silarna. På undersidan av silarna sitter små inspektionsplåtar, dessa har demonterats för att underlätta både för renspolning samt inspektion.

Utöver det har även mjuktätningar i alla genomföringar till reaktorinneslutningen bytts ut, bland annat manluckor på både in- och utsida wetwell, och även tätningarna i genomföringarna till slussdörrarna i övre och nedre reaktorinneslutningen.

Oberoende inspektion

I samband med revisionerna tar Forsmark hjälp av oberoende inspektörer. Vid årets inspektion av wetwell kontrollerades bland annat upphängningar, fästanordningar och rörstöd.

Underhåll av fyra dieselmotorer

På Forsmark 2 finns fyra stycken reservkraftsdieselmotorer. De är cirka 2,5 meter höga och ungefär lika breda och driver ett antal säkerhetssystem, om eltillförsel från yttre elnät saknas.

Under revisionen underhålls samtliga diselmotorer på Forsmark 2, två åt gången.

– Vi kontrollerar status i och omkring motorerna, bland annat i förbränningsrummen, vi byter luftfilter och olja samt gör rent en hel del interna delar bland annat de vattenkylda värmeväxlarna, berättar Robin Carlberg, arbetsledare.

Identifieras några skador i dieselmotorerna åtgärdas dessa på en gång.

– Vi har stött på några mindre skador på två av diselmotorerna, dessa skador har vi nu åtgärdat, säger Robin Carlberg.

Lång revision innebär att mer omfattande arbeten kan genomföras

Underhållet av diselmotorerna planeras bland annat utifrån hur lång revisionen är. I år är det en längre revision vilket innebär att lite större och mer omfattande arbeten kan genomföras.

– På en av dieselmotorerna har vi bland annat bytt generatorn, då den uppnått sin tekniska livslängd. På en annan har vi bytt ut startluftstankarna som också uppnått sin livslängd, säger Robin Carlberg.

Dieselmotorerna startas med hjälp av trycklyft och vid varje maskin finns det två stycken stora gasbehållare fyllda med vanlig luft. Vid behov får en ventil signal att släppa på luft till dieselmotorn som då startar.

Det är drygt två veckor kvar av revisionstiden och ute i anläggningen pågår de sista arbetena och en del återställningar innan Forsmark 2 fasar mot det yttre kraftnätet den 14 oktober.

På bilden ovan: Cirka fyra meter upp i wetwell sitter fyra stycken sugsilar. Är det för låg nivå i reaktortanken pumpas vatten från wetwell och sprinklar över härden i reaktortanken. För att inte få med smuts i vattnet så renas det först i silarna.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln