Innan larmet går

Åtta minuter – sen ska brandstyrkan vara på plats. Ringhals brandstation är bemannad dygnet runt av ett befäl och tre brandmän.

Under ett år åker brandstyrkan på Ringhals ut på cirka 70-80 utryckningar (larm). De flesta larmen är automatlarm där det inte finns någon brand att släcka. Uttryckningarna står för en liten del av arbetstiden, mest tid läggs på det brandförebyggande arbetet runt om i anläggningen.

Brandrond efter revision.  
Michael Isaksson, brandskyddsamordnare rondar tillsammans med Roger Strandberg. Inför uppstart efter revision kontrollerar man brandskyddets status. Många gånger handlar det om att det behövs städas.

 Läns i kylvattenkanal 
Kenny Bytoft och hans kollegor i skiftlaget lägger ut länsen i kylvattenkanalen en gång om året för att öva. Länsen ska användas om det blir ett oljeutsläpp till havs för att förhindra att olja kommer in i anläggningen och orsakar stopp. Hittills har länsen aldrig använts annat än under övning.

Brandvakt
Brandskyddsvakten Jonathan Gallardo kontrollerar materialet som tas in i turbinbyggnaden avseende på brandbelastning (brännbart material).

 Brandutbildning  
Brandman Urban Nilsson lär anställda släcka eld med handbrandsläckare. Alla anställda går en webbaserad utbildning i brandskydd och har möjlighet att gå en praktisk utbildning. I den praktiska delen får man både öva på att släcka öppen eld med handbrandsläckare och en brinnande docka med filt. 

Brandsläckare 
På Ringhals finns ungefär 3 500 handbrandsläckare. En gång om året ska varje handbrandsläckare testas. Det är en viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln