Provning före uppstart

Nu är vi i sluttampen av revisionen på Forsmark 2. Tiden före uppstart provas reaktorns säkerhetssystem bland annat genom kontroller av rumsvakter och gränsvärdesdon.

Enheten Instrumentunderhåll på Forsmark har i uppstartsfasen av anläggningen i uppgift att prova reaktorns säkerhetssystem. De verifierar då att säkerhetsfunktionerna fungerar, alltså att objekten startar och stoppar som de ska.

– Det är Driftavdelningen som ansvarar för provet, men det är vi som utför själva åtgärderna under provet. Provningen tar cirka ett dygn och vi kunde under föregående helg kostatera att provet gått bra och att vi inte identifierat några avvikelser, säger Björn Jansson från enheten Instrumentunderhåll.

Täthetsprovning av reaktorinneslutningen

Ytterligare ett prov som genomförs före uppstart är så kallat täthetsprov av reaktorinneslutningen.

– Vår uppgift är att koppla upp den mätutrustning som används vid provet. Det är bland annat temperaturgivare och tryckgivare. Vid provet kontrolleras att reaktorinneslutningen är tät, att det inte finns några läckage i den. Vi provar även att tätningen i mellanbjälklaget, som åtgärdades under årets revision, är tät. Resultatet visade att det var tätt överallt, säger Björn.

Överlappande prov av rumsvakter och gränsvärdesdon

Det genomfördes även provningar av alla rumsvakter i A-, B-, C- och D-byggnaden på Forsmark 2.

– Även det är ett prov där vi kontrollerar reaktorns säkerhetssystem. Rumsvakterna övervakar om vi får ett läckage i processystemen. Vid provet löser vi ut rumsvakterna och så kontrollerar vi alla följdfunktioner i kontrollrummet, berättar Björn.

Erika Kjettselberg och Anders Andersson testar att rumsvakterna, för isolerineringen av reaktorinneslutningen, löser ut som de ska (bild överst på sidan). Inne i kontrollrummet säkerställer Telle Pettersson (bild ovan) att flaggreläerna faller när rumsvakterna aktiveras. Provledare Anders Eriksson (bild nedan) bockar av testerna och kontrollerar att utlöst logikkanal i systemet för reaktorns säkerhetssystem indikeras i pulpeten.        

Det sista provet som enheten Instrumentunderhåll  utför är kontroll av gränsvärdesdonen från systemet som övervakar trycket och nivån i reaktortanken. Gränsvärdesdonen kan både ge larm och lösa ut följdfunktioner. Vissa av larmen har i uppgift att lösa ut reaktorns säkerhetssystem.

– Vi upptäckte inga avvikelser på varken rumsvakterna eller gränsvärdesdonen, säger Björn.

Stand by inför uppstart

Enheten Instrumentunderhåll har nu genomfört all provning och finns nu med som stöttning under uppstarten.

– Vi är i stand by-läge och om det dyker upp något när vi börjar värma upp reaktorn så är vi bredda, säger Björn.

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']