Underhåll på gasturbinanläggningen

På Forsmark finns ett antal reservkraftssystem som förser kärnkraftverket med el om ordinarie kraftmatning skulle slås ut. Dessa genomgår regelbundna kontroller och just nu ses gasturbinanläggningen Gunnarsbo över. Arbetet har pågått i tre intensiva veckor och på anläggningen är det full aktivitet.

Ett stort arbete är översynen av gasturbinernas generator. Thomas Hollgren arbetar som arbetsledare för mekaniskt underhåll och var på plats när en av generatorns två delar, rotorn, monterades ur för att skickas på inspektion. Senast rotorn togs ut för inspektion var 1985.

– För att få ut rotorn behövde vi först ta bort motorn samt kraftturbinen på den ena sidan av generatorn. Kraftturbinen är en stor pjäs som väger omkring 7 ton. Den transporterades ut på räls genom långsidan av byggnaden och vi var tvungna att plockade ner väggen för att få ut den.

Att ta bort kraftturbinen var ett komplicerat ingrepp då erfarenheter från den typen av arbeten är bristfälliga. Det har endast utförts en gång tidigare, 1985 samtidigt som rotorn också togs ut.

– De som arbetade på Forsmark då har pensionerat sig. Det var både intressant och lärorikt att få vara med vid det här jobbet. Till vår hjälp hyrde vi in en extern resurs från Oskarshamn som varit med vid liknade jobb tidigare, säger Thomas.

För ett par veckor sedan lämnade rotorn Gunnarsbo för att under kommande fem veckor inspekteras av en extern verkstad i Polen. Förutom inspektion kommer rotorkapslarna i båda ändar att bytas ut till ett bättre material som inte är sprickbenäget. Rotorkapselns funktion är att hålla ihop rotorlindningarna i rotorändan med tanke på centrifugalkraften när rotorn snurrar i generatorn. Rotorn väger cirka 14 ton.

Även generatorns stator genomgår en inspektion men den görs på hemmaplan i Forsmark.

– I skrivande stund har inga fel ännu upptäckts, den ser ut att vara i fint skick, säger Thomas.

Byte av motor

Förra året byttes den ena av två motorer ut på Gunnarsbo. I år kommer man även att byta ut den andra motorn, till en nyservad motor från USA. Innan levereras upptäcktes dock ett vibrationsproblem på motorn och de tvingades plocka isär den igen för att åtgärda problemet.

– Den motor som ska bytas ut på Gunnarsbo sitter än så länge kvar till dess att vi fått besked att den nya är på väg, säger Thomas.

Korrosionsskador på skorstenarna

De senaste dagarna har fokus varit på att åtgärda korrosionsskador på Gunnarsbos skorstenar. Skadorna upptäcktes vid en besiktning förra året.

– Vi har lyft ner skorstensluckorna, vilka var väldigt korrosionsskadade. För att åtgärda detta byter vi ut den plåt som är skadad samt även de balkar som är angripna. I skorstenarna sitter även ljuddämpare, så kallade bafflar, som vi kommer plocka ut och inspektera. Vi misstänker att även dessa har korrosionsskador som behöver åtgärdas, berättar Thomas.

Övrigt underhåll

I övrigt genomförs standardinspektioner och förebyggande underhåll på Gunnarsbo. Bland annat inspekteras säkerhetsventiler och man byter ut olja i motorerna.

– I nuläget ligger vi planeringsmässigt bra till och vi följer tidplan. Arbetetet är på många sätt en utmaning när vi jobbar så många medarbetare från olika avdelningar på så liten yta. Det förutsätter god planering och framförallt god kommunikation. Det tycker jag vi har, säger Thomas.

Thomas Hollgren, arbetsledare för mekaniskt underhåll

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']