”Besten” har besökt Forsmark 3

En av veckans viktiga händelser är ett besök av den så kallade Best:en, eller Bottom Evaluation and Suction Tool, som den egentligen heter.

Det är en kamerautrustning försedd med anslutning till slamsugare som används för att dokumentera och städa reaktortankens botten. Kameran sänks ner 30 meter i vattnet, där den filmar och samtidigt suger tankbotten ren från eventuellt skräp.

– Årets användning är att se som en övning inför den storstädning som vi planerar att göra 2020. Vi passade på nu under revisionen då det har gjorts andra prov i reaktortanken, bland annat provning av svetsfogarna. För att utföra det måste vi flytta undan styrstavsledrör för att komma ner till tankens botten och då passade vi på att testa Best:en, säger Bengt-Göran Johansson, processingenjör.

Kameran med sugfunktion kan med fördel köras från övre kanten av botten och nedåt, men i veckans test fick utrustningen arbeta på ”skrå” (lutande plan), vilket gör den svårmanövrerad. Inte helt optimalt alltså, men fullt tillräckligt för att pröva utrustningen, säger Bengt-Göran Johansson.

– Det fanns en del skräp i reaktortanken som fastnade i sugfiltret, kunde vi se när vi avslutade testet. Analys av detta kommer att utföras. Det är bland annat metallspån och trådklipp som kan ställa till med bränsleskador i reaktorn, därför är det nödvändigt att städa reaktortanken.

3 800 hästkrafter får service

En av de fyra dieselmotorerna på Forsmark 3 har fått sin återkommande 12-årsöversyn under årets revision. Det är den största översynen som görs på dessa 3 800 hästkrafter starka nödkraftsdieslar som används enbart i händelse av spänningsbortfall på den säkerhetsutrustning som reglerar bland annat härdkylningen.

Men att dieselmotorerna står stilla och inte används, är inget kriterium för att de inte behöver service. Tvärtom, när utrustning inte används blir bland annat detaljer, som till exempel gummitätningar, torra och riskerar att läcka olja.

– Under årets revision lyfter vi även upp motorn för byte av tätningen mellan motorblock och motorstativ för att minska oljeläckage. Vissa delar, som cylinderfoder, topplock och pumpar skickas till motorleverantörens verkstad, där de har bemannat med extra personal för att vi ska hinna få tillbaka dem i tid för montering inom vår tidplan, som är 14-15 dagar, säger Jonathan Fagerlund, områdesansvarig för Forsmarks dieselmotorer.

Här justeras timingen på dieselmotorn av Benny Bengtsson, Lars-Erik Johansson och Jonas Österman från Wärtsilä Sweden AB.

Mycket av servicen görs dock på plats här i Forsmark, bland annat har svängningsdämparna bytts, en funktion som dämpar skadliga svängningar i vevaxeln. De sitter inbyggda i framkant på dieselmotorerna i något som kallas förparti och de går bara att komma åt när motorn är demonterad.

– Det är trångt och lite svårt att komma åt de här detaljerna och dessutom är det första gången vi byter dem, det är en hel del jobb med montering, justering och provning så att allt blir korrekt. När allt är klart och återmonterat gör vi en provkörning för att se att allt är i ordning och sedan är det förhoppningsvis 12 år till nästa gång, säger Jonathan Fagerlund.

Byte av likriktare

Likriktning används inom elektronik för att omvandla växelström till likström. På Forsmark 3 byts just nu tio stycken likriktare ut till ny, mer modern utrustning med bättre kapacitet än de befintliga.

– All teknisk utrustning utvecklas och moderniseras och då försvinner reservdelarna för de tidigare versionerna. Därför måste vi byta likriktarna för att ha tillgång till reservdelar och säkra driften fram till 2040, säger Christoffer Johansson, som är arbetsledare för montagegruppens 14 medarbetare.

Några av de kylskåpsstora likriktarna med en vikt på 480 respektive 780 kilo, har till uppgift att mata in 24 volts spänning för de indikeringar som kontrollrummets operatörer använder i sitt dagliga arbete. Medan övriga, som har en spänningsnivå på 110 volt, matar indikeringar ute i stationen på objekten.

Alexander Gewaltig, AEG Power Solutions, utför en sista kontroll innan de nya likriktarna spänningssätts.

Under veckan har hälften av likriktarna bytts ut och nu väntar montörerna på att provning och driftsättning av dessa ska bli klara så att även resten av utrustningen kan bytas.

– Under provningen är leverantören av utrustningen med för att göra sina kontroller; att det är rätt utrustning och rätt monterat. När det är klart tar personal från NME (elunderhåll) över och kör ett driftsättningsprogram som kollar signaler från skåpet till kontrollrummet. Vi har också personal med från NE, elkonstruktionsavdelningen eftersom vi ibland hittar fel och då är det bra att konstruktörerna är med för att samtidigt rätta till i dokumentation. När allt det är klart provar vi vidare för återställning av driften så att de övriga fem likriktarna kan bytas. Det är det vi väntar på just nu, säger Anders Andersson, representant för elunderhåll.

Se även

Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln