Förhandling i Mark- och miljödomstolen

I tisdags höll Mark- och miljödomstolen huvudförhandling i målet om Ringhals ansökan om tillstånd av ändrad drift, alltså avställning av Ringhals 1 och 2.

Sammanträdet ägde rum i Varberg, deltog gjorde representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten och Länsstyrelsen i Halland som ställde frågor kring Ringhals ansökan.

Ringhals företräddes av juridiska ombudet Marie-Louise Olvstam, MKB-ansvarig Catarina Ardell, bolagsjurist Anne Sandberg, Thomas Norberg från BUND och Lars Björnkvist, projekt STURE.

Ringhals representanter presenterade bland annat bakgrunden till beslutet att stänga reaktor 1 och 2, avställningens tre faser, resultatet av miljökonsekvensbeskrivningen med mera.

Ansökan om rivning först i nästa steg

Ansökan om nedmontering och rivning av anläggningarna görs i nästa steg och omfattas inte av denna förhandling. Dock ingår aktiviteter som ska förbättra arbetsmiljön, sänka stråldos till personal, sanering av miljöfarliga ämnen, tömning av oljefyllda system samt separation av system och rivning av konventionella byggnader.

Ringhals redogjorde för processen när man successivt ställer av icke kravställda eller nödvändiga system. Ett litet kylvattenflöde behövs fortsatt, likaså tillgång på reservkraft. System kommer dekontamineras och segmentring av interndelar ske, d.v.s. nedmontering av delar som suttit i reaktorn under drift och som bedöms vara aktiverade eller kraftigt kontaminerade.

I ansökan ingår etablering av ett nytt mellanlager som med logistisk fördel kan anläggas i anslutning till det befintliga avfallsområdet. Det kan dock räcka med en anpassning av befintliga byggnader.

Liten, men positiv påverkan

Sammanfattningsvis bedömer Ringhals att konsekvenserna av stängningen av R1 och R2 har en liten men positiv påverkan på effekter på hälsa och miljö. Myndighetens och länsstyrelsens frågor besvarades under sammanträdet.

SSM och länsstyrelsen meddelande under förhandlingen att man tillstyrker ansökan. Domen meddelas den 23 juli.

Se även

Moorburg

Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']