IAEA granskar Ringhals

Den här veckan är det internationella atomenergiorganet IAEA på Ringhals. IAEA är inbjudna av Ringhals för att under en dryg vecka hjälpa oss att granska olika aspekter av vår planerade långtidsdrift av Ringhals 3 och 4.

Ringhals reaktor 3 och 4 har bara nått ungefär halva sin livslängd. För att fortsätta driva våra reaktorer i ytterligare decennier vidtar Ringhals många olika åtgärder kopplade till långtidsdrift.

För att få en avstämning om att Ringhals är på rätt väg och få hjälp att identifiera utvecklingsområden har Ringhals bjudit in internationella atomenergiorganet IAEA, som under denna och nästa vecka granskar en rad aspekter kring Ringhals planerade långtidsdrift.

Ringhals använder sig redan av IAEA:s riktlinjer i sitt arbete kring låntidsdrift. IAEA kommer nu att granska de delar där åldringshantering är i fokus. Granskningen följer ett internationellt etablerat arbetsätt, där IAEA har en väl fungerande metod för att på ett systematiskt sätt dokumentera och kontrollerar åldrings- och degraderingsmekanismer i ett kärnkraftverk.

Resultatet från granskningen presenteras innan IAEA åker hem 8 mars.

Fakta IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA är ett organ inom FN och bildades 1957. Huvudkontoret ligger i Wien, Österrike.

Arbetet styrs av intressen och behov från medlemsländerna. IAEA har tre huvudsakliga uppgifter: säkerhet (safety/security), vetenskap och teknologi samt kärnämneskontroll och verifikation.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']