Kommentar till artikel i Sveriges Natur

– Ringhals har inget pågående myndighetsärende kopplat till hanteringen av defekterna på Ringhals 2:s bottenplåt. Alla åtgärder och all dokumentation har granskats av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som därefter beviljat drifttillstånd. Såväl Ringhals som vår tillsynsmyndighet är trygga med reaktorns säkerhet.
Det säger Ringhals teknikchef Johan Börjesson med anledning av en artikel som idag publiceras i Sveriges Natur.

Kärnkraftskritiska Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur publicerar idag en artikel om Ringhals 2. I artikeln intervjuas Ringhals teknikchef Johan Börjesson utifrån det dränage av kalkhaltigt vatten från Ringhals 2:s bottenplåt som Ringhals, via en särskild läckageindikering, regelbundet redovisar för SSM. 

Skyddar mot rost


Mätningarna visar att vattnet, vars funktion är att skydda bottenplåten mot rostangrepp, kan variera i nivå beroende på reaktorns driftläge och tryckförhållande. 
I artikeln dras långtgående slutsatser om att detta indikerar en allvarlig säkerhetsrisk. 
– Vi har sedan defekterna på bottenplåten uppdagades 2014 gjort omfattande åtgärder. Dessa åtgärder har, liksom tillhörande mätningar, tester och utredningar samt ordinarie periodiska kontroller, redovisats för vår tillsynsmyndighet Strålsäkerhetsmyndigheten. Den omfattande dokumentationen är granskad av myndigheten vilket ligger till grund för SSM:s beslut att tillstyrka drift av Ringhals 2, säger Johan Börjesson.

Informationslämnare: Anna Collin, presschef

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']