Ny utrustning mäter neutronflödet

Revisionen är inne på sitt femte dygn. Ungefär 630 personer rör sig nu inne på kontrollerat område per dygn. En del av dem arbetar med att införa en ny utrustning för mätning av neutronflödet i reaktorhärden medan andra inspekterar styrstavsblad, arbetar med underhåll på lågtrycksturbinernas skovelblad eller gör översyn på generatorn.

Det råder en god stämning på revisionen, många arbeten har kommit igång och det mesta flyter på bra just nu, enligt revisionsledare Kenneth Stensson.

Ny modern utrustning för neutronflödesmätning

På kritisk linje just nu, alltså tidsstyrande för revisionen den här veckan, är SIRM-projektet som innebär att all elektronikutrustningen tillhörande det system som mäter neutronflödet i reaktorhärden byts ut.

– Vi byter till en ny modern utrustning, vilket innebär att vi går från en analog teknologi till en mjukvaruteknologi. I och med utbytet sker anpassningar i kontrolltavlor och pulpeter i kontrollrummet samt i en del övriga system. Utrustningen kommer från FramAtome, före detta Areva, och utrustningstypen heter Teleperm XS. Personal från Tyskland är här för att göra själva installationerna, berättar Roger Granath på gruppen Systemkonstruktion automation, NEIC.

Detektorerna, som sitter monterade i rör i botten av reaktortanken, byttes under revisionen 2014. Nu ska elektronik och datautrustning bytas ut, ett omfattande jobb som sysselsätter 14 personer från Forsmark, sju personer från FramAtome och ytterligare tre personer som genomför provningar, berättar montageledare Jonas Berglund på gruppen El- och industrimontage, NMIE.

– Vi har olika typer av elmontage i totalt cirka 105 skåp. Vi är nästan klara med den utrustning som skulle vara på plats i skåpen den här veckan och provningen av de installationerna som vi har gjort hittills är påbörjad. Provningen går till så att en bränslestav förs ner i härden intill detektorn. Bränslestaven står där cirka en timme och under tiden kontrolleras att utrustningen ger rätt utslag, säger Jonas Berglund.

Styrstavarna inspekteras

Under revisionen i år görs en helhärdsurladdning och i stort sett allt bränsle och ett flertal styrstavar har laddats ur reaktorhärden. Styrstavarna har fyra blad och inspektion av bladen på 14 styrstavar genomförs i år enligt ordinarie provprogram.

– Bränsleladdningsmaskinen greppar styrstaven och vi för ner en kamera utmed två av bladen. Styrstaven vrids runt och kameran löper uppåt utmed två nya blad. Vi tittar efter avvikelser och har hittat en spricka på ett av bladen. Den styrstaven kommer nu att bytas ut. Ytterligare en styrstav ersätts i härden för vidare inspektion, eftersom vi såg något som eventuellt skulle kunna vara en spricka, säger Sofia Nilsson på gruppen bränsleteknik, NEHB.

Kim Landelius och Sofia Nilsson, NEHB, genomför en styrstavsinspektion.

Styrstavarna används för att snabbt kunna reglera effekten i reaktorhärden. I bladen finns kanaler för bor, ett ämne som hämmar neutronflödet och sänker effekten.

– När bladen bestrålas av neutroner i härden sväller boret inuti kanalerna, vilket kan medföra att den omgivande metallen spricker. Då kan bor läcka ut i reaktorvattnet, vilket vi vill undvika. Därför är det viktigt att det inte finns några sprickor, förklarar Sofia Nilsson.

Många underhållsarbeten igång

I början av veckan lyftes de tre stora bruna locken av som täcker lågtrycksturbinerna, de så kallade turbinhusen. Längs turbinaxeln sitter skovlar och vissa av dessa ska inspekteras i år.

– Kontrollen av skovelbladen är igång i turbinhallen, ett arbete som löper på under kommande veckor. Kontrollen består av att vi utför sprickindikering på de yttersta löpskolvarna. Vi gör också mätningar för att kontrollera att lågtrycksrotorerna ligger rätt i förhållande till sina innerhus, berättar Jonas Lundgren på Mekaniskt underhåll turbin, NMM4.

På turbinsidan pågår också en översyn av vissa av de lager som håller turbinaxeln på plats radiellt och axiellt läge, så kallade radiallager och axiallager. utöver det genomförs bland annat en översyn av huvudgeneratorn.

Revisionen på Forsmark 3 pågår mellan den 22 april och den 31 maj. via länken nedan hittar du mer information om årets revisioner.

TEXT: Anna Ek
FOTO: Simon Persson och Kim Landelius

Revisioner på Forsmark 2018

Se även

Magnum kraftverk i Eemshaven, Nederländerna

Vattenfall undersöker försäljning av nederländska Magnum

Vattenfall ska undersöka möjligheterna att sälja det gaseldade Magnum-kraftverket i Eemshaven, Nederländerna.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Annika Ramsköld, hållbarhetschef på Vattenfall, sittandes i en hybrid bil

Vattenfalls elbilssamarbete med Volvo gav miljardvinst

Vattenfall och Volvo Car Corporation startade 2009 det gemensamma samriskbolaget V2, Volvo-Vattenfall Plug-In Hybrid Vehicle Partnership, den första i sitt slag.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Patrik Andersson, ny vd på Borås Elhandel

Ny vd till Borås Elhandel

Patrik Andersson från Luleå Energi har rekryterats som ny vd till Borås Elhandel AB, ett helägt dotterbolag till Vattenfall.

Läs hela artikeln