Nya kulfångare på Ringhals 3

Det är de stora silarna, som fångar upp rensbollar efter kondensorn, som efter 37 år skrotas och ersätts. För att kunna göra det, sänker man havsnivån på utloppet genom bågsättare i svallbassängen.

I torsdags var en av silarna i turbinhallen, resterande tre befann sig i förrådet på driftområdet. Anders Karlsson är montageledare i projektet och berättade hur de fungerar.

När ångan har gjort nytta i turbinerna kyls den av i kondensorn där havsvatten passerar genom 26 000 rör med cirka två centimeter i diameter. För att rensa rören från alger och annan påväxt kör man ibland igenom skumgummibollar, som fångas upp, renas och återanvänds.

– De gamla silarna höll inte riktigt tätt, så flera bollar åkte ut i havet, berättar Anders. Bollarna är inte farliga, men vi ska naturligtvis inte skräpa ner.

En del av Ringhals sponsringsavtal med Bua IF, innebär att föreningen hjälper oss att plocka upp bollarna när de flyter in till land.

– Omkring fem kubikmeter havsvatten per sekund flödar igenom det stora röret. Vattnet kommer från det här hållet och bollarna förs ut mot sidorna. Tvärt om mot den gamla konstruktionen, där bollarna fördes mot mitten, förklarar Anders.

När man inte kör med rensbollar, kan silgallren vinklas annorlunda, så att alger och annat som fastnat, kommer loss och spolas ut i havet via svallbassängen.

Här kommer bollarna ut, pekar Anders.

Systemet är ursprungligen köpt av tyska Taprogge och de har även gjort de nya delarna. Varje rörbit väger omkring 3,3 ton och har en diameter på 1,9 meter.

Sänkt havsvattennivå

Krister Skoglund håller i bågsättarprojektet.

– Vi möjliggör kulfångarbytet genom att sänka vattennivån på turbin, säger Krister.

 Bågsättarna är nio meter långa och väger omkring 2-2,5 ton per styck, beroende på fuktighetsgrad.

– Det var fyra år sedan bågsättarna användes senast, berättar Krister. De var lite mer otäta i början, men de har sugit åt sig en del vatten och dykare från firman Dyk och båt i Göteborg AB, har tätat med trasor och lin.

Svallbassängen är 20 meter djup och pumpgruppen på Ringhals har ordnat med fem pumpar där varje pump tar 10-20 kubikmeter vatten per minut, så att havsvattennivån hålls rätt.

 

Ringhals 4 kör som vanligt och havsvattnet i svallbassängen är omkring åtta grader varmare efter processen än det var när det kom in via renshuset. En skärmvägg är monterad mitt i svallbassängen, för att lugna ner strömmarna, så att dykarna kan arbeta.

Anders Karlsson är nöjd med samarbetet mellan alla som är inblandade i projeketet.

– Det är högt till tak och alla jobbar gemensamt mot samma mål!

Nästa år görs motsvarande jobb på Ringhals 4.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']