Nytt och bytt under revisionen

Det är ett myller av aktiviteter inne på Forsmark 3. Under en revision pågår såväl underhållsåtgärder som rena anläggningsändringar.

Till den senare kategorin hör bland annat allt som har med Oberoende härdkylning, OBH, att göra. OBH är en säkerhetshöjande åtgärd som byggs efter krav från EU-kommissionen med anledning av händelsen i Fukushima 2011.

– Vi har flera anläggningsändringar som hör till OBH. Vi monterar bland annat ventiler som behövs för att kunna pumpa in det vatten som ska kyla härden vid en yttre händelse, säger Mattias Lundblad, som är en av montagesamordnarna i OBH.

Så snart de olika komponenterna är på plats, provtrycks systemet innan täcklock monteras och genomföringen konserveras, det vill säga fylls med kvävgas. Driftsättning av OBH sker 2020.

Uppdatering för ökad säkerhet

Under årets revision görs ett stort arbete med att uppdatera kabelgenomföringarna mot reaktorinneslutningen och att byta ut genomföringsmodulerna.

– Vi byter ut alla moduler eftersom de inte längre är kvalificerade, det vill säga vi uppgraderar till en ny och säkrare modell. På plan fem i reaktorinneslutningen byter vi dessutom ut själva elskåpen till en ny modell i rostfritt stål, säger Christopher Eriksson, montagesamordnare.

Han berättar att det här är ett arbete som pågår till största delen inne i själva reaktorinneslutningen och det kräver lång planering.

– Vi har delat upp utbytet av kabelgenomföringarna på fyra revisioner där vi nu är inne i den fjärde och sista. Nu återstår sex genomföringar på plan fem som innehåller viktig kraftmatning och signalering runt om i reaktorinneslutningen. Samt två genomföringar på plan tre innehållande kraftmatning till huvudcirkulationspumparna, säger Christopher.

De nya kabelgenomföringarna beräknas hålla resten av Forsmark 3:s livstid.

Andreas Årman och Markus Bosch från Eitech Electro AB utför kabelmontage i kopplingsskåp. Kabelgenomföringarna som går genom inneslutningsväggen sitter bakom kopplingsskåpet. 

Tack vare att Forsmark 3 ställde av några dagar före själva revisionen, kunde en hel del förberedelser göras som har varit till stor hjälp i projektet. Framöver väntar nu de delar av montaget som ligger på så kallad kritisk linje. Det är arbeten som måste bli klara enligt plan för att inte fördröja efterkommande underhållsarbeten och installationer.

Christopher Eriksson vill passa på att ge en eloge till de elektriker, mekaniker och andra yrkesgrupper som arbetar med underhållet.

– Det är cirka 100 personer som är sysselsatta med utbyte av genomföringar i reaktorinneslutningen och vi har lyckats samla en stor del personal som har varit med tidigare både här i Forsmark, men även på Oskarshamnsverken. Det är en enorm fördel med så många rutinerade medarbetare, säger han.

Underhåll av huvudcirkulationspumpar

På underhållssidan utförs bland annat service på tre huvudcirkulationspumpar. Pumparna är tätningslösa. Det innebär att motorn sitter på pumphjulets axel utan tätning och motorhuset är en del av reaktortanken.

De fem ton tunga pumparna har demonterats och motorerna har fått service på verkstaden. Här har teknikerna mätt upp maskinernas delar, kontrollerat slitage, korrosion och kontaktytor. Även det så kallade lagerspelet mäts, ett glapp som behövs i motorn för att vattnet ska smörja och kyla lagren.

Jan Stålhane och Stefan Broström från Westinghouse Electric Sweden AB monterar tillbaka en av huvudcirkulationspumparna som är placerade i botten av reaktortanken.

– Medan motorerna får service på verkstaden, lyfter vi upp pumphjul och axel inne i reaktortanken för inspektion. Genomföringen mellan tank och motorhus borstas rent från beläggning. Kontrollpunkterna är slitage, kontaktytor och korrosion, säger Lars Westling, underhållsingenjör för huvudcirkulationspumparna.

Arbetet på verkstaden är klart och motorerna återmonteras just nu. Hela arbetet planeras vara klart i slutet av veckan.

– Vi gör service på huvudcirkulationspumparna i fyraårsintervaller och kan konstatera att utrustningen har gått väldigt bra, med låga vibrationer under de senaste fyra åren. När vi nu lyfter upp och gör underhåll ser vi att slitaget är normalt med bara lite korrosion och det enda vi har behövt byta är en axiallagersats på en av pumparna. Nu kommer maskinerna klara fyra års drift till nästa service, säger Lars Westlin.

Se även

Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef är inbjuden av USA:s president Biden för att tala på klimattoppmöte den 23 april

Vattenfalls vd Anna Borg deltar i president Bidens klimattoppmöte

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg är inbjuden av USA:s president Biden för att tala på Vita husets klimattoppmöte.

Läs hela artikeln
Vattenfall laddstation

Flexibel laddning sänker kostnaderna och ökar nätstabiliteten

Styrning av elfordonsladdning kan bidra med välbehövlig flexibilitet till elnätet. I Berlin och Amsterdam testar Vattenfall flexibel laddning i två intressanta nya projekt.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenkraftverket i Lilla Edet. Foto: Jonas Gunnarsson, Vattenfall

Vattenfall investerar 370 miljoner kronor i nytt dammprojekt i Göta älv

Nu påbörjas Vattenfalls omfattande dammprojekt i Lilla Edet för att säkra driften av förnybar vattenkraftproduktion i minst 100 år till.

Läs hela artikeln